خرید و فروش زمین مسکونی در احمدسرگوراب | پست ملک

۱۰۸۴ متر زمین گیلان احمدسرگوراب روستای مبارک آباد
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۳ میلیارد تومان
۱۰۸۴ متر زمین گیلان  احمدسرگوراب روستای مبارک آباد
۱۰۸۴
فروش ۲۷۹ متر زمین شهری مسکونی در احمدسرگوراب
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۷۶ میلیون تومان
فروش ۲۷۹ متر زمین شهری مسکونی در  احمدسرگوراب
۲۷۹
فروش زمین ۱۰۰متری در احمدسرگوراب بر بلوار کشاورز
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
فروش زمین ۱۰۰متری در احمدسرگوراب بر بلوار کشاورز
۱۰۰
زمین ۵۰۳ متری مسکونی روستای سقالکسار احمدسرگوراب
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
زمین ۵۰۳ متری مسکونی روستای سقالکسار احمدسرگوراب
۵۰۳
فروش زمین روستای فوشه نزدیک قلعه رودخان
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۷ میلیارد تومان
فروش زمین روستای فوشه نزدیک قلعه رودخان
۴۸۴
زمین مسکونی ابتدای روستای کهنه گوراب
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۸ میلیارد تومان
زمین مسکونی ابتدای روستای کهنه گوراب
۲۶۳۰
فروش زمین مسکونی در روستای ذوالپیران شفت
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۵۰ میلیون تومان
فروش زمین مسکونی در روستای ذوالپیران شفت
۳۰۰
زمین دارای پروانه ساخت در احمدسرگوراب
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
زمین دارای پروانه ساخت در احمدسرگوراب
۵۱۰
زمین باغی در احمدسرگوراب، روستای والی سرا
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
زمین باغی در احمدسرگوراب، روستای والی سرا
۱۳۰۰
فروش زمین در استان گیلان، شهر احمدسرگوراب
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۶۰ میلیون تومان
فروش زمین در استان گیلان، شهر احمدسرگوراب
۳۲۰