خرید و فروش زمین مسکونی در چابکسر | پست ملک

فروش زمین چابکسر بر اصلی خیابان شهدا
هر متر زمین: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
در خیابان شهدا
فروش زمین چابکسر بر اصلی خیابان شهدا
۲۶۱
فروش زمین مسکونی در خیابان پاسداران، شیخ زاهد
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۹ میلیارد تومان
در خیابان پاسداران
فروش زمین مسکونی در خیابان پاسداران، شیخ زاهد
۳۵۰
زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در توسکا محله
زمین با سند نزدیک ساحلی توسکا محله
۲۰۳
٤٠٠ متر زمین با سند تک برگ در سرولات چابکسر
هر متر زمین: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۹ میلیارد تومان
در سرولات
٤٠٠ متر زمین با سند تک برگ در سرولات چابکسر
۴۰۰
فروش زمین در خیابان جهاد چابکسر
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۷ میلیارد تومان
در خیابان جهاد
فروش زمین در خیابان جهاد چابکسر
۱۰۷۲
زمین کاربری تجاری واقع در توسکا محله چابکسر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۹/۵ میلیارد تومان
در توسکا محله
زمین کاربری تجاری واقع در توسکا محله چابکسر
۱۰۰۰
زمین مسکونی در سیزده آبان چابکسر
هر متر زمین: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۷/۴ میلیارد تومان
در خیابان سیزده‌ آبان
زمین مسکونی در سیزده آبان چابکسر
۵۲۵
زمین ویلایی مسکونی خ استقلال چابگسر
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۹/۲ میلیارد تومان
در خیابان استقلال
زمین ویلایی مسکونی خ استقلال چابگسر
۱۰۳۰
زمین شمال گیلان،چابکسر، روستای توریستی چایجان
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در چایجان
زمین شمال گیلان،چابکسر، روستای توریستی چایجان
۲۴۸
زمین در چابکسر اوشیان
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
زمین در چابکسر اوشیان
۱۶۰
زمین سنددار در بهترین منطقه جواهرده
هر متر زمین: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
زمین سنددار در بهترین منطقه جواهرده
۲۰۰
زمین مسکونی در چابکسر اوشیان
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
زمین مسکونی در چابکسر اوشیان
۴۵۰
۴۰۰ متر مسکونی دو بحر ویو ابدی دریا و جنگل
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
۴۰۰ متر مسکونی دو بحر ویو ابدی دریا و جنگل
۴۰۰