خرید و فروش زمین مسکونی در چالوس | پست ملک

فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوس،آیت‌الله غفاری
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در آیت الله غفاری
فروش ۲۲۶ متر زمین در چالوس،آیت‌الله غفاری
۲۲۶
فروش زمین ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت چالوس
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در خط هشت (ساحل آرام)
فروش زمین ۲۰۰متر مانده به میدان خط هشت چالوس
۲۱۰
فروش ۳۲۰ متر زمین در گیل کلا چالوس
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در گیل کلا
فروش ۳۲۰ متر زمین در گیل کلا چالوس
۳۲۰
فروش زمین ساحلی در چالوس ، خیابان ساحل آرام خط ۸
هر متر زمین: ۴۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۶/۴ میلیارد تومان
در خط هشت (ساحل آرام)
فروش زمین ساحلی در چالوس ، خیابان ساحل آرام خط ۸
۴۱۰
فروش زمین دو بر در چالوس، سینوا
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در سینوا
فروش زمین دو بر در چالوس، سینوا
۲۵۰
زمین ۲۰۰ متری در گلسرخی چالوس
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در گلسرخی
زمین ۲۰۰ متری در گلسرخی چالوس
۲۰۰
زمین منطقه گیل کلا چالوس
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در گیل کلا
زمین منطقه گیل کلا چالوس
۳۲۰
زمین مسکونی با قابلیت تجاری در خ امام خمینی چالوس
هر متر زمین: ۳۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۰ میلیارد تومان
در خیابان امام خمینی
زمین مسکونی با قابلیت تجاری در خ امام خمینی چالوس
۲۷۰۰
زمین چالوس، روستای خرمنه سفلی
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۹۵ میلیون تومان
در خرمنه سفلی
زمین چالوس، روستای خرمنه سفلی
۱۵۷
زمین سنددار در هچیرود چالوس
هر متر زمین: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در هیچرود
زمین سنددار در هچیرود چالوس
۲۰۰
زمین در چالوس، منطقه دلم جاده کجور
هر متر زمین:۴۱۶٬۶۶۶تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در دلم جاده کجور
زمین در چالوس، منطقه دلم جاده کجور
۴۸۰۰
زمین شمال چالوس سینوا
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در سینوا
زمین شمال چالوس سینوا
۳۳۴
فروش زمین با جواز ساخت شهر چالوس
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در ۱۷ شهریور
فروش زمین با جواز ساخت شهر چالوس
۲۴۳
فروش زمین داخل هچیرود، چالوس
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در هیچرود
فروش زمین داخل هچیرود، چالوس
۲۰۱
زمین کریم آباد چالوس بافت مسکونی
هر متر زمین: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۳ میلیارد تومان
در کریم‌آباد
زمین کریم آباد چالوس بافت مسکونی
۱۰۰۰
زمین سند دار در ابتدای جاده زوات چالوس
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در جاده زوات
زمین سند دار در ابتدای جاده زوات چالوس
۲۵۷
زمین در ساحل آرام چالوس
هر متر زمین: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۲ میلیارد تومان
در خط هشت (ساحل آرام)
زمین در ساحل آرام چالوس
۳۴۳
زمین در نعمت آباد چالوس بر خیابان
هر متر زمین: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۹ میلیارد تومان
در نعمت آباد
زمین در نعمت آباد چالوس بر خیابان
۱۹۶
زمین در چالوس، خیابان رادیو دریا سند تک برگ
هر متر زمین: ۳۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۶ میلیارد تومان
در رادیو دریا
زمین در چالوس، خیابان رادیو دریا سند تک برگ
۴۱۱
زمین در امامرود چالوس مازندران سند تک برگ
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در امام رود
زمین در امامرود چالوس مازندران سند تک برگ
۳۶۰
۳۰۰متر زمین رستم آباد چالوس
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در رستم آباد
۳۰۰متر زمین رستم آباد چالوس
۳۰۰
زمین مازندران در چالوس تازه اباد ، دونبش
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در تازه آباد
زمین مازندران در چالوس تازه اباد ، دونبش
۳۰۰
زمین ۵۰۰ متر واقع در چاخانی هچیرود چالوس
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
در چاخانی
زمین ۵۰۰ متر واقع در چاخانی هچیرود چالوس
۵۰۰
زمین در رینگ ۴۵ متری چالوس
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در رینگ دوم چالوس
زمین در رینگ ۴۵ متری چالوس
۲۱۱