خرید و فروش زمین مسکونی در فومن | پست ملک

فروش ۱۲۰ متر زمین مسکونی در بلوار شهید بهشتی فومن
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۱۱ میلیون تومان
فروش ۱۲۰ متر زمین مسکونی در بلوار شهید بهشتی فومن
۱۲۱
فروش ۳۱۰ متر زمین مسکونی در روستای کاس احمدان فومن
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۴۹ میلیون تومان
فروش ۳۱۰ متر زمین مسکونی در روستای کاس احمدان فومن
۳۱۰
فروش زمین در گیلان، فومن، روستای سرابستان
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۰۰ میلیون تومان
فروش زمین در گیلان، فومن، روستای سرابستان
۱۵۰
۳۵۰متر زمین روستای سه پیران ، فومن
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۹۹ میلیون تومان
۳۵۰متر زمین روستای سه پیران ، فومن
۳۵۰
زمین باسند و جواز در شمال،گیلان،فومن
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۱۹ میلیون تومان
زمین باسند و جواز در شمال،گیلان،فومن
۱۷۸
فروش زمین مسکونی در فومن، پیش حصارپایین
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۲۰ میلیون تومان
فروش زمین مسکونی در فومن، پیش حصارپایین
۲۳۰
زمین مسکونی نزدیک فومن
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۵۰ میلیون تومان
زمین مسکونی نزدیک فومن
۳۴۰
زمین مسکونی، فومن جاده ماسوله روستای کلرم
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
زمین مسکونی، فومن جاده ماسوله روستای کلرم
۵۰۰
زمین مسکونی جاده فومن ماسوله
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
زمین مسکونی جاده فومن ماسوله
۷۰۰
زمین مسکونى با جواز در حومه فومن گیلان
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۴۹ میلیون تومان
زمین مسکونى با جواز در حومه فومن گیلان
۳۱۱
زمین در قلعه رودخان فومن
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
زمین در قلعه رودخان فومن
۵۰۰
زمین فومن روستای مودگان
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
زمین فومن روستای مودگان
۸۵۰
زمین مسکونی تجاری بر جاده روستای کیابان
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۹/۹ میلیارد تومان
زمین مسکونی تجاری بر جاده روستای کیابان
۸۵۰۰
زمین مسکونی در فومن خیابان ابوذر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
زمین مسکونی در فومن خیابان ابوذر
۴۰۰
زمین روستای مولسکام جاده فومن قلعه رودخان
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
زمین روستای مولسکام جاده فومن قلعه رودخان
۵۵۰
زمین سنددار مسکونی در جاده ماسوله
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
زمین سنددار مسکونی در جاده ماسوله
۴۸۵
زمین سندار مسکونی دور دیوار دو کله
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
زمین سندار مسکونی دور دیوار دو کله
۳۵۰
فروش زمین با پروانه در فومن جاده ماسوله
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۱ میلیارد تومان
فروش زمین با پروانه در فومن جاده ماسوله
۱۲۲۲
فروش ۲۶۶ متر زمین مسکونی شهرک امام فومن
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
فروش ۲۶۶ متر زمین مسکونی شهرک امام فومن
۲۶۶
۵۰۱ متر زمین با جواز ساخت ویلا قلعه رودخان
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
۵۰۱ متر زمین با جواز ساخت ویلا  قلعه رودخان
۵۰۱
زمین کناراسفالت ۳۵۰۰ متری انواع درختان سنوبر..
هر متر زمین:۴۳۷٬۱۴۲تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
زمین کناراسفالت  ۳۵۰۰ متری  انواع درختان سنوبر..
۳۵۰۰
۴۴۰ متر زمین مسکونی سند تک برگ ۳۰ متر بر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
۴۴۰ متر زمین مسکونی سند تک برگ ۳۰ متر بر
۴۴۰
۵۰۰ متر زمین چهار دیواری مسکونی فومن
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
۵۰۰ متر زمین چهار دیواری مسکونی فومن
۵۰۰