خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در اصفهان | پست ملک

فروش آپارتمان ۲ خوابه در اصفهان، لمجیر
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در لمجیر
فروش آپارتمان ۲ خوابه در اصفهان، لمجیر
۲ خواب۱۰ ساله۱۰۰ متر
فروش آپارتمان ۱۴۰متری در بهارستان اصفهان
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در بهارستان
فروش آپارتمان ۱۴۰متری در بهارستان اصفهان
۳ خواب۱ ساله۱۴۰ متر
فروش آپارتمان نقلی در نگارستان اصفهان
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در نگارستان
فروش آپارتمان نقلی در نگارستان اصفهان
۱ خواب۴ ساله۶۰ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در اصفهان رباط سوم فروشی
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در رباط سوم
فروش آپارتمان ۲خوابه در اصفهان رباط سوم فروشی
۲ خواب۵ ساله۹۴ متر
آپارتمان تک خوابه بر صمدیه لباف
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۹۹ میلیون تومان
در صمدیه
آپارتمان تک خوابه بر صمدیه لباف
۱ خواب۱۵ ساله۶۰ متر
فروش فوری آپارتمان ۸۷ متری در طوقچی
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در طوقچی
فروش فوری آپارتمان ۸۷ متری در طوقچی
۲ خواب۲ ساله۸۷ متر
فروش آپارتمان سه خوابه در رودکی اصفهان
هر متر: ۳۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۳ میلیارد تومان
در رودکی
فروش آپارتمان سه خوابه در رودکی اصفهان
۳ خواب۲۲ ساله۱۲۶ متر
آپارتمان بازسازی شده ۸۴ متری در خانه اصفهان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان بازسازی شده ۸۴ متری در خانه اصفهان
۲ خواب۱۶ ساله۸۴ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه تک برگ ملک‌ شهر
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
فروش آپارتمان ۲خوابه تک برگ ملک‌ شهر
۲ خواب۱۵ ساله۱۱۰ متر
فروش آپارتمان دو خوابه مسجدسید اصفهان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در مسجد سید
فروش آپارتمان دو خوابه مسجدسید اصفهان
۲ خواب۳۰ ساله۹۰ متر
فروش آپارتمان تمیز ۲خوابه ۸۰متری در رسالت
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در رسالت
فروش آپارتمان تمیز ۲خوابه ۸۰متری در رسالت
۲ خواب۵ ساله۸۰ متر
فروش آپارتمان ۱خوابه شهرک میلاد جی
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در شهرک میلاد جی
فروش آپارتمان ۱خوابه شهرک میلاد جی
۱ خواب۷ ساله۵۷ متر
فروش آپارتمان ۳خوابه در صدف اصفهان
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در صدف
فروش آپارتمان ۳خوابه در صدف اصفهان
۳ خواب۷ ساله۱۳۶ متر
فروش آپارتمان ۳ خوابه مهرآباد لب رودخانه
هر متر: ۸۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲۵ میلیارد تومان
در مهرآباد
فروش آپارتمان ۳ خوابه مهرآباد لب رودخانه
۳ خواب۱۵ ساله۲۹۰ متر
آپارتمان بازسازی ۲خوابه ملک شهر خیابان انقلاب
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان بازسازی ۲خوابه ملک شهر خیابان انقلاب
۲ خواب۳۰ ساله۷۵ متر
آپارتمان ۲ خوابه، خانه اصفهان ماه فرخی
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان ۲ خوابه، خانه اصفهان ماه فرخی
۲ خواب۱۱ ساله۱۲۰ متر
آپارتمان ۳خوابه امیریه اصفهان برج سپهر
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۷ میلیارد تومان
در امیریه
آپارتمان ۳خوابه امیریه اصفهان برج سپهر
۳ خوابنوساز۱۳۳ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در صدف اصفهان
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در صدف
فروش آپارتمان ۲خوابه در صدف اصفهان
۲ خواب۳ ساله۱۰۰ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه جنوبی صفر ،شهید کشوری
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در کوی شهید کشوری
فروش آپارتمان ۲خوابه جنوبی صفر ،شهید کشوری
۲ خواب۸ ساله۱۲۵ متر
فروش آپارتمان ۳ خوابه چهارباغ بالا هفت دست
هر متر: ۶۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۲/۴ میلیارد تومان
در چهارباغ بالا بین ملت و نظر
فروش آپارتمان ۳ خوابه چهارباغ بالا هفت دست
۳ خواب۱۱ ساله۱۹۲ متر
آپارتمان ۲خوابه در برازنده،بلوار ایمان اصفهان
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در برازنده
آپارتمان ۲خوابه در برازنده،بلوار ایمان اصفهان
۲ خواب۱۶ ساله۷۵ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه تقاطع جی و خیابان پروین
هر متر: ۳۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در جی بین احمدآباد و پروین
فروش آپارتمان ۲خوابه تقاطع جی و خیابان پروین
۲ خواب۱۰ ساله۱۰۸ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه اشراق اصفهان
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در اشراق
فروش آپارتمان ۲خوابه اشراق اصفهان
۲ خواب۹ ساله۹۰ متر
فروش آپارتمان ۲ خوابه کوی کشوری اصفهان
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در کوی شهید کشوری
فروش آپارتمان ۲ خوابه کوی کشوری اصفهان
۲ خواب۶ ساله۱۲۲ متر
بعدی