خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در بهارستان اصفهان | پست ملک

فروش آپارتمان ۸۷متری ۲خوابه در بهارستان اصفهان
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در بهارستان
فروش آپارتمان ۸۷متری ۲خوابه در بهارستان اصفهان
۲۱۳ ساله۸۷
آپارتمان لوکس در بهترین لوکیشن بهارستان
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان لوکس در بهترین لوکیشن بهارستان
۲۹ ساله۹۰
آپارتمان بسیارتمیز جنوبی ،در اصفهان، بهارستان
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان بسیارتمیز جنوبی ،در اصفهان، بهارستان
۲۴ ساله۸۸
فروش آپارتمان مجموعه گلستان، بهارستان
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در بهارستان
فروش آپارتمان مجموعه گلستان، بهارستان
۲۱ ساله۱۰۶
آپارتمان در بهارستان اصفهان
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان در بهارستان اصفهان
۲۱۳ ساله۸۶
آپارتمان حیاط اختصاصی در بهارستان
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان حیاط اختصاصی در بهارستان
۲۲ ساله۸۴
آپارتمان در بهارستان اصفهان
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان در بهارستان اصفهان
۲۱۲ ساله۱۱۴
آپارتمان در بهارستان اصفهان
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان در بهارستان اصفهان
۲۴ ساله۹۸
آپارتمان اصفهان بهارستان فاز۲
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان اصفهان بهارستان فاز۲
۳۴ ساله۱۲۷
آپارتمان بهارستان خیابان فرودین
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان بهارستان خیابان فرودین
۲۵ ساله۹۵
آپارتمان ۳خوابه در بهارستان قیمت مناسب
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان ۳خوابه در بهارستان قیمت مناسب
۳۲ ساله۱۳۰
آپارتمان در بهارستان اصفهان
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان در بهارستان اصفهان
۲۶ ساله۱۰۶
آپارتمان جنوبی ۲خوابه بهارستان
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان جنوبی ۲خوابه بهارستان
۲۳ ساله۷۶
آپارتمان بهارستان ۱۷۰ متری سه خواب
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان بهارستان ۱۷۰ متری سه خواب
۳۶ ساله۱۷۰
آپارتمان ۱۱٠ متر بهارستان مجتمع گلها
هر متر: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۸۰ میلیون تومان
در بهارستان
آپارتمان ۱۱٠ متر بهارستان مجتمع گلها
۲۲۱ ساله۱۱۰
فروش آپارتمان ۳خوابه بهارستان هزار واحدی گلستان
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در بهارستان
فروش آپارتمان ۳خوابه بهارستان هزار واحدی گلستان
۳۱ ساله۱۳۲
آپارتمان تفکیکی دو خوابه بهارستان فاز ۲
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان تفکیکی دو خوابه بهارستان فاز ۲
۲۶ ساله۷۲
آپارتمان دوخواب خام مجتمع گلستان بهارستان
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان دوخواب خام مجتمع گلستان بهارستان
۲نوساز۱۰۲
آپارتمان نوساز، بهارستان، فاز ۱ بلوار ولایت
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان نوساز، بهارستان، فاز ۱ بلوار ولایت
۳نوساز۱۲۳
آپارتمان مسکن مهر، بهارستان اردیبهشت شرقی
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان مسکن مهر، بهارستان اردیبهشت شرقی
۲۵ ساله۸۸
آپارتمان ۳خوابه دوتراس مستردار بهارستان فاز۳
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان ۳خوابه دوتراس مستردار بهارستان فاز۳
۳۵ ساله۱۵۹
آپارتمان ۳خوابه بهارستان، معاوضه با اصفهان
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان ۳خوابه بهارستان، معاوضه با اصفهان
۳۱۰ ساله۱۰۸
آپارتمان ۹۱متر ۳طرف نور بر بلوار بهشت بهارستان
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان ۹۱متر ۳طرف نور بر بلوار بهشت بهارستان
۲۵ ساله۹۱
فروش آپارتمان ۸۴ متری فاز ۳ بهارستان
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۰۰ میلیون تومان
در بهارستان
فروش آپارتمان ۸۴ متری فاز ۳ بهارستان
۲۵ ساله۸۴