خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در خانه اصفهان اصفهان | پست ملک

فروش اپارتمان ۳خوابه در بهترین نقطه خانه اصفهان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
فروش اپارتمان ۳خوابه در بهترین نقطه خانه اصفهان
۳۱۸ ساله۱۳۰
فروش آپارتمان در خانه اصفهان
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
فروش آپارتمان در خانه اصفهان
۲۲۹ ساله۱۳۰
آپارتمان خانه اصفهان میدان ماه فرخی ۳ خواب
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان خانه اصفهان میدان ماه فرخی ۳ خواب
۳۲۱ ساله۱۳۰
آپارتمان گلستانه ۳خوابه مستردار خانه اصفهان
هر متر: ۳۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۲ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان گلستانه ۳خوابه مستردار خانه اصفهان
۳نوساز۱۷۳
آپارتمان ۲ خوابه ، در خانه اصفهان خوش نقشه
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان ۲ خوابه ، در خانه اصفهان خوش نقشه
۲۳ ساله۸۶
آپارتمان سه خوابه در خانه اصفهان
هر متر: ۳۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان سه خوابه در خانه اصفهان
۳۶ ساله۱۶۸
دو خوابه ۹۰ متری خانه اصفهان
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
دو خوابه ۹۰ متری خانه اصفهان
۲۱۳ ساله۹۰
آپارتمان ۱۱۸ متری دو خواب در خانه اصفهان
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۷ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان ۱۱۸ متری دو خواب در خانه اصفهان
۲۱۶ ساله۱۱۸
خانه اصفهان آپارتمان ۲خوابه
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
خانه اصفهان آپارتمان ۲خوابه
۲۱۵ ساله۱۲۸
آپارتمان ۳ خوابه خانه اصفهان میدان ماه فرخی
هر متر: ۲۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان ۳ خوابه خانه اصفهان میدان ماه فرخی
۳۱۰ ساله۱۲۵
فروش آپارتمان ۱۱۰ متری لوکس در خانه اصفهان
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
فروش آپارتمان ۱۱۰ متری لوکس در خانه اصفهان
۲۴ ساله۱۱۰
آپارتمان ۲۲۵ متر خانه اصفهان
هر متر: ۴۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۱ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان  ۲۲۵ متر خانه اصفهان
۳۲ ساله۲۲۵