خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس در مسجد سید اصفهان | پست ملک