خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در پروین اصفهان | پست ملک

آپارتمان در خیابان پروین اصفهان
هر متر: ۳۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۶ میلیارد تومان
در پروین
آپارتمان در خیابان پروین اصفهان
۲۴ ساله۱۲۰
آپارتمان ۳ خوابه خیابان پروین تقاطع عسگریه
هر متر: ۳۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۲ میلیارد تومان
در پروین
آپارتمان ۳ خوابه خیابان پروین تقاطع عسگریه
۳۶ ساله۱۸۰
آپارتمان ۱۷۶ متری
هر متر: ۳۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۵ میلیارد تومان
مشاور املاک در پروین
۳۸ ساله۱۷۶
آپارتمان ۱۳۵ متری جنوبی صفر
هر متر: ۳۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
مشاور املاک در پروین
۲نوساز۱۳۵
آپارتمان ۱۶۸ متری جنوبی
هر متر: ۲۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۴ میلیارد تومان
مشاور املاک در پروین
۳نوساز۱۶۸
آپارتمان ۸۲ متری شمالی
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
مشاور املاک در پروین
۲قدیمی۸۲
آپارتمان ۸۵ متری جنوبی
هر متر: ۲۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
مشاور املاک در پروین
۲۷ ساله۸۵
آپارتمان ۱۰۷ متری جنوبی
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
مشاور املاک در پروین
۲۱۴ ساله۱۰۷
آپارتمان ۶۸ متری همکف
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
مشاور املاک در پروین
۱۱۶ ساله۶۸
آپارتمان ۱۳۱متر ۳خوابه سه طرف نور
هر متر: ۳۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۲ میلیارد تومان
در پروین
آپارتمان ۱۳۱متر ۳خوابه سه طرف نور
۳۲ ساله۱۳۱
آپارتمان ۱۶۸ متری ۳ خواب، ۳بر، ۳کله نور
هر متر: ۳۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۳ میلیارد تومان
در پروین
آپارتمان ۱۶۸ متری ۳ خواب، ۳بر، ۳کله نور
۳۶ ساله۱۶۸
آپارتمان ۳ خوابه ۱۸۱ متری بازسازی
هر متر: ۲۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۷ میلیارد تومان
در پروین
آپارتمان ۳ خوابه ۱۸۱ متری بازسازی
۳۱۱ ساله۱۸۱
۱۴۰ متری ۳ خواب پروین
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در پروین
۱۴۰ متری ۳ خواب پروین
۳۵ ساله۱۴۰
آپارتمان ۱۴۰ متری
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
مشاور املاک در پروین
۳۵ ساله۱۴۰
آپارتمان دو کله نور نوساز
هر متر: ۳۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۳ میلیارد تومان
مشاور املاک در پروین
۵۱ ساله۱۵۰