خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده ۱۰۰ متری در اصفهان | پست ملک

۱۲۵ متر/سه خواب/هشت بهشت غربی/تک خواب
هر متر: ۳۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۸ میلیارد تومان
در بزرگمهر بین هشت‌بهشت و نورباران
۱۲۵ متر/سه خواب/هشت بهشت غربی/تک خواب
۳ خواب۴ ساله۱۲۵ متر
فروش اپارتمان ۱۲۶متری در لمجیر اصفهان
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در لمجیر
فروش اپارتمان ۱۲۶متری در لمجیر اصفهان
۳ خواب۲ ساله۱۲۶ متر
فروش آپارتمان ۱۰۶ متری در خیابان کاوه
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در کاوه
فروش آپارتمان ۱۰۶ متری در خیابان کاوه
۲ خواب۷ ساله۱۰۶ متر
فروش آپارتمان بهترین لوکیشن سپاهان شهر
هر متر: ۳۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۷ میلیارد تومان
در سپاهان‌شهر
فروش آپارتمان بهترین لوکیشن سپاهان شهر
۲ خواب۱۶ ساله۱۰۷ متر
فروش آپارتمان دوخوابه ۱۱۰متری در شمس آبادی
هر متر: ۵۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۸ میلیارد تومان
در شمس آبادی
فروش آپارتمان دوخوابه ۱۱۰متری در شمس آبادی
۲ خواب۳ ساله۱۱۰ متر
فروش اپارتمان ۲خوابه با حیاط اختصاصی در پرتمان
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در پرتمان
فروش اپارتمان ۲خوابه با حیاط اختصاصی در پرتمان
۲ خواب۱۸ ساله۱۰۵ متر
فروش آپارتمان ۳خوابه صفر در کاوه ،رحیم آباد
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۹ میلیارد تومان
در رحیم‌آباد
فروش آپارتمان ۳خوابه صفر در کاوه ،رحیم آباد
۳ خوابنوساز۱۳۵ متر
فروش آپارتمان ۳خوابه در باغ فدک اصفهان
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در باغ فدک
فروش آپارتمان ۳خوابه در باغ فدک اصفهان
۳ خواب۱۶ ساله۱۱۳ متر
فروش اپارتمان ۱۰۵ متر جی، اریسون
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در جی بین رجایی و مسجد‌علی
فروش اپارتمان ۱۰۵ متر جی، اریسون
۲ خواب۱۶ ساله۱۰۵ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در خیابان جی
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در جی بین رجایی و مسجد‌علی
فروش آپارتمان ۲خوابه در خیابان جی
۲ خواب۱۰ ساله۱۱۴ متر
فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در فلاطوری
هر متر: ۲۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۳ میلیارد تومان
در فلاطوری
فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در فلاطوری
۲ خواب۸ ساله۱۲۰ متر
فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در همدانیان
هر متر: ۳۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۹ میلیارد تومان
در همدانیان
فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در همدانیان
۳ خواب۲ ساله۱۳۷ متر
فروش آپارتمان ۲ خوابه در اصفهان، لمجیر
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در لمجیر
فروش آپارتمان ۲ خوابه در اصفهان، لمجیر
۲ خواب۱۰ ساله۱۰۰ متر
فروش آپارتمان ۱۴۰متری در بهارستان اصفهان
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در بهارستان
فروش آپارتمان ۱۴۰متری در بهارستان اصفهان
۳ خواب۱ ساله۱۴۰ متر
فروش آپارتمان سه خوابه در رودکی اصفهان
هر متر: ۳۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۳ میلیارد تومان
در رودکی
فروش آپارتمان سه خوابه در رودکی اصفهان
۳ خواب۲۲ ساله۱۲۶ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه تک برگ ملک‌ شهر
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
فروش آپارتمان ۲خوابه تک برگ ملک‌ شهر
۲ خواب۱۵ ساله۱۱۰ متر
فروش آپارتمان ۳خوابه در صدف اصفهان
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در صدف
فروش آپارتمان ۳خوابه در صدف اصفهان
۳ خواب۷ ساله۱۳۶ متر
آپارتمان ۲ خوابه، خانه اصفهان ماه فرخی
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در خانه اصفهان
آپارتمان ۲ خوابه، خانه اصفهان ماه فرخی
۲ خواب۱۱ ساله۱۲۰ متر
آپارتمان ۳خوابه امیریه اصفهان برج سپهر
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۷ میلیارد تومان
در امیریه
آپارتمان ۳خوابه امیریه اصفهان برج سپهر
۳ خوابنوساز۱۳۳ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در صدف اصفهان
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در صدف
فروش آپارتمان ۲خوابه در صدف اصفهان
۲ خواب۳ ساله۱۰۰ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه جنوبی صفر ،شهید کشوری
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در کوی شهید کشوری
فروش آپارتمان ۲خوابه جنوبی صفر ،شهید کشوری
۲ خواب۸ ساله۱۲۵ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه تقاطع جی و خیابان پروین
هر متر: ۳۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در جی بین احمدآباد و پروین
فروش آپارتمان ۲خوابه تقاطع جی و خیابان پروین
۲ خواب۱۰ ساله۱۰۸ متر
فروش آپارتمان ۲ خوابه کوی کشوری اصفهان
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در کوی شهید کشوری
فروش آپارتمان ۲ خوابه کوی کشوری اصفهان
۲ خواب۶ ساله۱۲۲ متر
آپارتمان ۲خوابه، خام،پل سرهنگ اصفهان
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در پل سرهنگ
آپارتمان ۲خوابه، خام،پل سرهنگ اصفهان
۲ خوابنوساز۱۰۶ متر
بعدی