خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده ۹۰ متری در اصفهان | پست ملک

فروش آپارتمان، ۹۰ متری در شهرک سیمرغ
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در شهرک سیمرغ
فروش آپارتمان، ۹۰ متری در شهرک سیمرغ
۲ خواب۹ ساله۹۰ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در اصفهان رباط سوم فروشی
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در رباط سوم
فروش آپارتمان ۲خوابه در اصفهان رباط سوم فروشی
۲ خواب۵ ساله۹۴ متر
فروش آپارتمان دو خوابه مسجدسید اصفهان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در مسجد سید
فروش آپارتمان دو خوابه مسجدسید اصفهان
۲ خواب۳۰ ساله۹۰ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه اشراق اصفهان
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در اشراق
فروش آپارتمان ۲خوابه اشراق اصفهان
۲ خواب۹ ساله۹۰ متر
فروش آپارتمان لوکس با مستر در کوی امام
هر متر: ۴۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۸ میلیارد تومان
در کوی امام
فروش آپارتمان لوکس با مستر در کوی امام
۲ خواب۴ ساله۹۴ متر
آپارتمان در ملک‌شهر اصفهان،۹۳متری جنوبی
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان در ملک‌شهر اصفهان،۹۳متری جنوبی
۲ خواب۱۵ ساله۹۳ متر
آپارتمان لوکس در بهترین لوکیشن بهارستان
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان لوکس در بهترین لوکیشن بهارستان
۲ خواب۹ ساله۹۰ متر
آپارتمان ۲خوابه در جابرانصاری
هر متر: ۲۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در جابر انصاری
آپارتمان ۲خوابه در جابرانصاری
۲ خواب۱۱ ساله۹۶ متر
آپارتمان ۲ خوابه خیابان ابوریحان
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در ابوریحان بیرونی
آپارتمان ۲ خوابه خیابان ابوریحان
۲ خوابنوساز۹۵ متر
آپارتمان دو خوابه در ملک‌ شهر اصفهان
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در ملک‌شهر
آپارتمان دو خوابه در ملک‌ شهر اصفهان
۲ خواب۲۰ ساله۹۵ متر
آپارتمان جنوبی در جابر انصاری
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در جابر انصاری
آپارتمان جنوبی در جابر انصاری
۲ خواب۱۵ ساله۹۰ متر
آپارتمان نگارستان محمد باقر حکیم
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان نگارستان محمد باقر حکیم
۲ خواب۳ ساله۹۸ متر
آپارتمان در بهارستان اصفهان
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان در بهارستان اصفهان
۲ خواب۴ ساله۹۸ متر
آپارتمان فرهنگیان علامه امینی غربی
هر متر: ۴۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
در فرهنگیان
آپارتمان فرهنگیان علامه امینی غربی
۲ خواب۱۲ ساله۹۵ متر
آپارتمان در اصفهان محمد طاهر
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در محمد طاهر
آپارتمان  در اصفهان محمد طاهر
۲ خواب۲۱ ساله۹۰ متر
آپارتمان سپاهان شهر نزدیک به سیتی سنتر
هر متر: ۲۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در سپاهان‌شهر
آپارتمان سپاهان شهر نزدیک به سیتی سنتر
۲ خواب۱۸ ساله۹۶ متر
آپارتمان بهارستان خیابان فرودین
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در بهارستان
آپارتمان بهارستان خیابان فرودین
۲ خواب۵ ساله۹۵ متر
آپارتمان ۹۵ متری در خیابان رودکی اصفهان
هر متر: ۳۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۴ میلیارد تومان
در رودکی
آپارتمان ۹۵ متری در خیابان رودکی اصفهان
۲ خواب۵ ساله۹۵ متر
آپارتمان ۲ خوابه چهارراه رزمندگان ، کوچه سعدی
هر متر: ۲۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در رزمندگان
آپارتمان ۲ خوابه چهارراه رزمندگان ، کوچه سعدی
۲ خواب۵ ساله۹۵ متر
آپارتمان حد فاصل صمدیه لباف و خ اشرفی اصفهانی
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در جاوان پایین
آپارتمان حد فاصل صمدیه لباف و خ اشرفی اصفهانی
۲ خوابنوساز۹۵ متر
آپارتمان ۲ خوابه با ورودی بر شیخ بهایی
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در شیخ بهائی
آپارتمان ۲ خوابه با ورودی بر شیخ بهایی
۲ خواب۲۶ ساله۹۰ متر
۹۵ متری شیک باغ دریاچه
هر متر: ۶۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۲ میلیارد تومان
در باغ دریاچه
۹۵ متری شیک باغ دریاچه
۲ خواب۱ ساله۹۵ متر
آپارتمان ۹۵ متر دو خوابه نگارستان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در نگارستان
آپارتمان ۹۵ متر دو خوابه نگارستان
۲ خواب۶ ساله۹۵ متر
آپارتمان ۹۷ متر در جی شیر اصفهان
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در جی شیر
آپارتمان ۹۷ متر در جی شیر اصفهان
۱ خواب۱۶ ساله۹۷ متر
بعدی