خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در کرج | پست ملک

فروش آپارتمان ۲خوابه مهرشهر کرج
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در مهرشهر - فاز ۳
فروش آپارتمان ۲خوابه مهرشهر کرج
۲ خواب۱۷ ساله۱۱۰ متر
فروش آپارتمان ۳خوابه در کرج کمال‌شهر
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در کمال‌شهر
فروش آپارتمان ۳خوابه در کرج کمال‌شهر
۳ خوابنوساز۱۵۲ متر
۹۷فروش آپارتمان ۲ خواب در کرج، گوهردشت
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در گوهردشت
۹۷فروش آپارتمان ۲ خواب در کرج، گوهردشت
۲ خواب۲۶ ساله۹۷ متر
فروش فوری آپارتمان ۲خوابه کوی زنبق کرج
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در کوی زنبق
فروش فوری آپارتمان ۲خوابه کوی زنبق کرج
۲ خواب۱۶ ساله۱۰۰ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در آق تپه کرج بلوار امام
هر متر: ۳۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در آق تپه
فروش آپارتمان ۲خوابه در آق تپه کرج بلوار امام
۲ خواب۹ ساله۸۵ متر
فروش آپارتمان ۲ خوابه کرج گوهردشت فاز ۳
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در گوهردشت
فروش آپارتمان ۲ خوابه کرج گوهردشت فاز ۳
۲ خواب۱۲ ساله۹۶ متر
فروش آپارتمان تکخوابه در منظریه خیابان اهری
هر متر: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۵۹ میلیون تومان
در منظریه
فروش آپارتمان تکخوابه در منظریه خیابان اهری
۱ خواب۱۱ ساله۶۰ متر
فروش آپارتمان دو خوابه شهرک بنفشه کرج دوکله نور
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در شهرک بنفشه
فروش آپارتمان دو خوابه شهرک بنفشه کرج دوکله نور
۲ خواب۱۱ ساله۸۰ متر
فروش آپارتمان تک خواب در منظریه خیابان اهری
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۷۹ میلیون تومان
در منظریه
فروش آپارتمان تک خواب در منظریه خیابان اهری
۱ خواب۹ ساله۶۰ متر
فروش آپارتمان ۲ خوابه در کوی مهر کرج
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در کوی مهر
فروش آپارتمان ۲ خوابه در کوی مهر کرج
۲ خواب۱۶ ساله۱۰۳ متر
فروش آپارتمان دو خوابه باسند در کرج منظریه سعدی
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۱۹ میلیون تومان
در منظریه
فروش آپارتمان دو خوابه باسند در کرج منظریه سعدی
۲ خواب۱۶ ساله۶۶ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در کرج طالقانی جنوبی
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۷ میلیارد تومان
در طالقانی
فروش آپارتمان ۲خوابه در کرج طالقانی جنوبی
۲ خواب۱۴ ساله۱۰۸ متر
فروش آپارتمان اندیشه فاز سه شهرک دانشگاه هوایی
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
فروش آپارتمان اندیشه فاز سه شهرک دانشگاه هوایی
۲ خواب۲۱ ساله۱۰۵ متر
فروش آپارتمان تکخوابه در کرج، شهرک بنفشه
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در شهرک بنفشه
فروش آپارتمان تکخوابه در کرج، شهرک بنفشه
۱ خواب۱۰ ساله۶۱ متر
آپارتمان ۲خوابه سند تک برگ در کرج، شهرک وحدت
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در شهرک وحدت
آپارتمان ۲خوابه سند تک برگ در کرج، شهرک وحدت
۲ خواب۶ ساله۸۲ متر
فروش آپارتمان تکخوابه حیدرآباد میانجاده
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۸۴ میلیون تومان
در حیدرآباد
فروش آپارتمان تکخوابه حیدرآباد میانجاده
۱ خواب۱۱ ساله۶۵ متر
آپارتمان تکواحدی بازسازی ۳خوابه
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در شهرک استادان
آپارتمان تکواحدی بازسازی ۳خوابه
۳ خواب۱۴ ساله۱۱۶ متر
آپارتمان ۲ خوابه در کرج، کوی امامیه
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در کوی امامیه
۲۱۹ ساله۱۰۵
آپارتمان ۲ خوابه گوهردشت کرج شهرک سپهر
هر متر: ۲۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در گوهردشت
آپارتمان ۲ خوابه گوهردشت کرج شهرک سپهر
۲ خواب۴ ساله۸۵ متر
فروش ویلایی ۲طبقه در کرج، شهر جدید اندیشه فاز ۳
هر متر: ۳۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۹ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
فروش ویلایی ۲طبقه در کرج، شهر جدید اندیشه فاز ۳
۶ خواب۱۸ ساله۲۴۰ متر
آپارتمان تگخوابه در کرج، شهرک امام رضا
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۷۹ میلیون تومان
در شهرک امام رضا
آپارتمان تگخوابه در کرج، شهرک امام رضا
۱ خواب۱۱ ساله۷۰ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در فاز ۴ مهرشهر کرج
هر متر: ۳۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۱ میلیارد تومان
در مهرشهر - فاز ۴
فروش آپارتمان ۲خوابه در فاز ۴ مهرشهر کرج
۲ خواب۱ ساله۱۳۰ متر
آپارتمان ۶۶متری برغان کرج
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در برغان
آپارتمان ۶۶متری برغان کرج
۲ خواب۱۱ ساله۶۶ متر
آپارتمان تکخواب در شهرک سهرابیه کرج
هر متر: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۲۰ میلیون تومان
در شهرک سهرابیه
آپارتمان تکخواب در شهرک سهرابیه کرج
۱ خواب۹ ساله۷۵ متر
بعدی