خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در شهر جدید اندیشه کرج | پست ملک

فروش اپارتمان یکخوابه در شهر جدید اندیشه کرج
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
فروش اپارتمان یکخوابه در شهر جدید اندیشه کرج
۱۱۱ ساله۵۴
آپارتمان نورگیر فوق‌العاده در کرج، شهر جدید اندیشه
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان نورگیر فوق‌العاده در کرج، شهر جدید اندیشه
۲۱۵ ساله۸۴
آپارتمان ۶۲ متری در کرج، شهر جدید اندیشه
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان ۶۲ متری در کرج، شهر جدید اندیشه
۱۱۱ ساله۶۲
آپارتمان در شهر جدید اندیشه، شهرک المهدی
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان در شهر جدید اندیشه،  شهرک المهدی
۳۱ ساله۱۴۳
آپارتمان در شهر جدید اندیشه فاز ۱
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان در شهر جدید اندیشه فاز ۱
۲۴ ساله۷۰
واحد آپارتمان در شهر جدید اندیشه
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
واحد آپارتمان در شهر جدید اندیشه
۲۶ ساله۹۰
آپارتمان در کرج، شهر جدید اندیشه فاز ۱
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۱۹ میلیون تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان در کرج، شهر جدید اندیشه فاز ۱
۱۱۶ ساله۴۹
آپارتمان نقلی اندیشه کرج
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان نقلی اندیشه کرج
۱۳ ساله۴۷
آپارتمان ۲ خوابه در شهر جدید اندیشه فاز یک
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان ۲ خوابه در شهر جدید اندیشه فاز یک
۲۱ ساله۹۲
آپارتمان در شهر جدید اندیشه کیلید نخورده
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۴ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان در شهر جدید اندیشه کیلید نخورده
۳نوساز۱۴۵
آپارتمان بلوار یادگار شهرک صدف
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۹ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان بلوار یادگار شهرک صدف
۳۱۱ ساله۱۲۷
آپارتمان ۱۱۴متری در کرج شهر جدید اندیشه فاز ۴
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان ۱۱۴متری در کرج شهر جدید اندیشه فاز ۴
۲۱۳ ساله۱۱۴
آپارتمان ۲خوابه کرج شهرک اندیشه فاز ۳
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان ۲خوابه کرج شهرک اندیشه فاز ۳
۲۹ ساله۱۰۵
فروش آپارتمان در شهرک اندیشه کرج مجتمع گلستان ۲
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
فروش آپارتمان در شهرک اندیشه کرج مجتمع گلستان ۲
۲۱۸ ساله۸۷
فروش آپارتمان ۷۲ متری فاز ۱ اندیشه
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
فروش آپارتمان ۷۲ متری  فاز ۱ اندیشه
۲۸ ساله۷۲
آپارتمان ۱۳۰ متری نوساز ۳ خوابه
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان ۱۳۰ متری نوساز ۳ خوابه
۳۱ ساله۱۳۰
آپارتمان ۸۴ متری ۲خوابه فول تخلیه
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان ۸۴ متری ۲خوابه فول تخلیه
۲۵ ساله۸۴
آپارتمان ۱۲۸ متری ۳ خوابه فاز ۴ اندیشه
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان ۱۲۸ متری ۳ خوابه فاز ۴ اندیشه
۳۱۱ ساله۱۲۸
آپارتمان ۶۲متری دوخوابه بازسازی نورگیر عالی
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در شهر جدید اندیشه
آپارتمان ۶۲متری دوخوابه بازسازی نورگیر عالی
۲۱۵ ساله۶۲