خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در مارلیک کرج | پست ملک

آپارتمان ۲خوابه در کرج، مارلیک
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۷۹ میلیون تومان
در مارلیک
آپارتمان ۲خوابه در کرج، مارلیک
۲۱۷ ساله۸۵
آپارتمان در مارلیک کرج
هر متر: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۳۹ میلیون تومان
در مارلیک
آپارتمان در مارلیک کرج
۲۱۸ ساله۸۱
فروش اپارتمان ۱۰۵متری در مارلیک
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در مارلیک
فروش اپارتمان ۱۰۵متری در مارلیک
۲۲ ساله۱۰۵
آپارتمان دوخوابه در مارلیک کرج
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۵۰ میلیون تومان
در مارلیک
آپارتمان دوخوابه در مارلیک کرج
۲۹ ساله۸۵
آپارتمان ۱خوابه در مارلیک کرج
هر متر: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۲۰ میلیون تومان
در مارلیک
آپارتمان  ۱خوابه در مارلیک کرج
۱۴ ساله۵۸
آپارتمان ۶۰متر طبقه اول در کرج مارلیک سرآسیاب
هر متر: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۲۰ میلیون تومان
در مارلیک
آپارتمان ۶۰متر طبقه اول در کرج مارلیک سرآسیاب
۱۱۵ ساله۶۰
آپارتمان ۶۰متری یک خوابه مارلیک کرج
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۰۰ میلیون تومان
در مارلیک
آپارتمان ۶۰متری یک خوابه مارلیک کرج
۱۱ ساله۶۰
آپارتمان ۶۰ متری تمیز ۲واحده سرآسیاب
هر متر: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۰۹ میلیون تومان
در مارلیک
آپارتمان ۶۰ متری تمیز ۲واحده سرآسیاب
۱۷ ساله۶۰
آپارتمان ۷۰ متری نورگیر فوق العاده
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۳۹ میلیون تومان
در مارلیک
آپارتمان ۷۰ متری نورگیر فوق العاده
۱۱۶ ساله۷۰