خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در ساماندهی کرج | پست ملک

آپارتمان ۲خوابه در ساماندهی کرج
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در ساماندهی
آپارتمان ۲خوابه در ساماندهی کرج
۲۱۱ ساله۱۰۳
آپارتمان در کرج کیانمهر اماندهی
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۹۹ میلیون تومان
در ساماندهی
آپارتمان در کرج کیانمهر  اماندهی
۱۷ ساله۶۷
نوساز کیلید نخورده فاز ۳ ساماندهی
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در ساماندهی
نوساز کیلید نخورده فاز ۳ ساماندهی
۲۱ ساله۶۶
آپارتمان ۹۰ متری کرج ساماندهی معراج
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در ساماندهی
آپارتمان ۹۰ متری کرج ساماندهی معراج
۲نوساز۹۰
آپارتمان دوخوابه دو کله و نور گیر ساماندهی
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در ساماندهی
آپارتمان دوخوابه دو کله و نور گیر ساماندهی
۲۴ ساله۹۷
آپارتمان ۸۶ متر در ساماندهی کرج نرگس ۳ فاز۶
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در ساماندهی
آپارتمان ۸۶ متر در ساماندهی کرج نرگس ۳ فاز۶
۲۱۵ ساله۸۶
آپارتمان ٦٨ متری کرج معراج ۵
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در ساماندهی
آپارتمان ٦٨ متری کرج معراج ۵
۱۱۳ ساله۶۸
آپارتمان ۱۵۵ متری مهرشهر نور دوطرف
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۳ میلیارد تومان
در ساماندهی
آپارتمان ۱۵۵ متری  مهرشهر نور دوطرف
۳۱ ساله۱۵۵
آپارتمان ۸۱ متری ساماندهی فاز۳ خوش نقشه
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در ساماندهی
آپارتمان ۸۱ متری ساماندهی فاز۳ خوش نقشه
۲۴ ساله۸۱