خرید و فروش زمین مسکونی در کلاچای | پست ملک

زمین مسکونی جاده نوده کلاچای
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در جاده نوده
زمین مسکونی جاده نوده کلاچای
۳۰۲
فروش ۶۳۴ متر زمین در گیلان - کلاچای - گیلاکجان
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در گیلاکجان
فروش ۶۳۴ متر زمین در گیلان - کلاچای - گیلاکجان
۶۳۴
زمین خانه کلنگی کلاچای ، گیل کلایه باسند شش دانگ
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۲ میلیارد تومان
در گیل کلایه
زمین خانه کلنگی کلاچای ، گیل کلایه باسند شش دانگ
۸۵۴
زمین مسکونی کلاچای
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
زمین مسکونی کلاچای
۷۷۷
زمین رضا محله کلاچای جاده ساحلی چابکسر
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۵۰ میلیون تومان
زمین رضا محله کلاچای جاده ساحلی چابکسر
۴۴۰
زمین در فشکل پشته نزدیک کلاچای
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
زمین در فشکل پشته نزدیک کلاچای
۵۴۲
۲۵۵ متر زمین مسکونی بی بالان سه کیلومتری با دریا
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۹۰ میلیون تومان
۲۵۵ متر زمین مسکونی بی بالان سه کیلومتری با دریا
۲۵۵
۲۵۰۰ متر زمین ساحلی پلاک اول دریا
هر متر زمین: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۲۵ میلیارد تومان
۲۵۰۰ متر زمین ساحلی پلاک اول دریا
۲۳۰۰
فروش زمین مسکونی سنددار ۴۶۸ متربا
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
فروش  زمین مسکونی سنددار ۴۶۸ متربا
۴۶۸
۳۴۰ متر زمین با کاربری مسکونی
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
۳۴۰ متر زمین با کاربری مسکونی
۳۴۰