خرید و فروش اجاره املاک مسکونی و تجاری در کلاردشت | پست ملک

۶۰۵ متر زمین در اجابیت کلاردشت،باسند،باجواز
هر متر زمین: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۹ میلیارد تومان
در خیابان اجابیت
۶۰۵ متر زمین در اجابیت کلاردشت،باسند،باجواز
۶۰۵ متر
فروش زمین در رودبارک کلاردشت، ۴۰۰ متری
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در رودبارک
فروش زمین در رودبارک کلاردشت، ۴۰۰ متری
۴۰۰ متر
فروش ۵۶۰ متر زمین مسکونی باسند در اجابیت کلاردشت
هر متر زمین: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۲ میلیارد تومان
در اجابیت
فروش ۵۶۰ متر زمین مسکونی باسند در اجابیت کلاردشت
۵۶۰ متر
فروش ۱۵۰ متر زمین مسکونی در فرهنگیان کلاردشت
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در فرهنگیان
فروش ۱۵۰ متر زمین مسکونی در فرهنگیان کلاردشت
۱۵۰ متر
فروش زمین شهرکی اویجدان کلاردشت ۲۵۰متر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۵۰ میلیون تومان
در اویجدان
فروش زمین شهرکی اویجدان کلاردشت ۲۵۰متر
۲۵۰ متر
۶۳۵ متر زمین فروشی سنددار لشسر کلاردشت
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۹ میلیارد تومان
در لش سر
۶۳۵ متر زمین فروشی سنددار لشسر کلاردشت
۶۳۵ متر
فروش ۲۷۰ متر زمین داخل بافت کردمحله کلاردشت
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در کردمحله
فروش ۲۷۰ متر زمین داخل بافت کردمحله کلاردشت
۲۷۰ متر
فروش فوری ۳۸۶ متر زمین در طویدره کلاردشت
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در طویدره
فروش فوری ۳۸۶ متر زمین در طویدره کلاردشت
۳۹۰ متر
فروش زمین ۳۹۶متری در حسن کیف کلاردشت
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در حسن کیف
فروش زمین ۳۹۶متری در حسن کیف کلاردشت
۳۹۶ متر
فروش ۴۵۰ متر زمین طویدره کلاردشت
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در طویدره
فروش ۴۵۰ متر زمین طویدره کلاردشت
۴۵۰ متر
فروش زمین ۴۰۰ متری حسنکیف کلارشت
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در حسن کیف
فروش زمین ۴۰۰ متری حسنکیف کلارشت
۴۰۰ متر
فروش زمین ۳۳۸ متری پی قعله کلاردشت
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در پی قلعه
فروش زمین ۳۳۸ متری پی قعله کلاردشت
۳۳۸ متر
فروش ۶۶۰ متر زمین شهرکی در کلاردشت ارکیده
هر متر زمین: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۷/۳ میلیارد تومان
در ارکیده
فروش ۶۶۰ متر زمین شهرکی در کلاردشت ارکیده
۶۶۰ متر
فروش ۱۲۰۰ متر زمین در اجابیت کلاردشت
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۲ میلیارد تومان
در اجابیت
فروش ۱۲۰۰ متر زمین در اجابیت کلاردشت
۱۲۰۰ متر
فروش زمین ۶۵۰متری در گلدشت کلاردشت
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در گلدشت
فروش زمین ۶۵۰متری در گلدشت کلاردشت
۶۵۰ متر
فروش ۳۵۰ متر زمین مسکونی حسن کیف کلاردشت
هر متر زمین: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۳ میلیارد تومان
در حسن کیف
فروش ۳۵۰ متر زمین مسکونی حسن کیف کلاردشت
۳۵۰ متر
فروش ۲۲۰۰ متر زمین دو بر در طبرسو کلاردشت
هر متر زمین: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۷/۴ میلیارد تومان
در طبرسو
فروش ۲۲۰۰ متر زمین دو بر در طبرسو کلاردشت
۲۲۰۰ متر
فروش زمین ۷۵۰ متری اویجدان کلاردشت
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در اویجدان
فروش زمین ۷۵۰ متری اویجدان کلاردشت
۷۵۰ متر
فروش ۴۵۰متر زمین کلاردشت لاهو کوی دکتر خردپیر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در لاهو
فروش  ۴۵۰متر زمین کلاردشت لاهو کوی دکتر خردپیر
۴۵۰ متر
فروش ۶۵۰ متر زمین در لشسر کلاردشت
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
در لش سر
فروش ۶۵۰ متر زمین در لشسر کلاردشت
۶۵۰ متر
فروش زمین ۴۷۰ متری در کلاردشت اول جاده عباس آباد
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در جاده عباس آباد
فروش زمین ۴۷۰ متری در کلاردشت اول جاده عباس آباد
۴۷۰ متر
فروش فوری ۳۹۶ متر زمین در حسن کیف کلاردشت
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در حسن کیف
فروش فوری ۳۹۶ متر زمین در حسن کیف کلاردشت
۳۹۶ متر
فروش زمین ۴۰۰ متری مسکونی فرهنگیان کلاردشت
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در فرهنگیان
فروش زمین  ۴۰۰ متری مسکونی فرهنگیان کلاردشت
۴۰۰ متر
فروش ۱۲۰۰ متر زمین در اجابیت کلاردشت
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۹/۶ میلیارد تومان
در اجابیت
فروش ۱۲۰۰ متر زمین در اجابیت کلاردشت
۱۲۰۰ متر
بعدی