خرید و فروش زمین مسکونی ۴۵۰ متری در کلاردشت | پست ملک

فروش ۴۵۰ متر زمین طویدره کلاردشت
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در طویدره
فروش ۴۵۰ متر زمین طویدره کلاردشت
۴۵۰ متر
فروش ۴۵۰متر زمین کلاردشت لاهو کوی دکتر خردپیر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در لاهو
فروش  ۴۵۰متر زمین کلاردشت لاهو کوی دکتر خردپیر
۴۵۰ متر
فروش زمین ۴۷۰ متری در کلاردشت اول جاده عباس آباد
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در جاده عباس آباد
فروش زمین ۴۷۰ متری در کلاردشت اول جاده عباس آباد
۴۷۰ متر
فروش ۴۵۰ متر زمین در لاهو کلاردشت شهرک شادی
هر متر زمین: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۷ میلیارد تومان
در لاهو
فروش ۴۵۰ متر زمین در لاهو کلاردشت شهرک شادی
۴۵۰ متر
فروش زمین مسکونی کلاردشت پی‌قلعه خیابان ورزش
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۲ میلیارد تومان
در پی قلعه
فروش زمین مسکونی کلاردشت پی‌قلعه خیابان ورزش
۴۹۰ متر
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در طویدره
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت
۴۸۶ متر
فروش ۴۵۸ متر زمین در کلاردشت،سادات محله لشسر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۶ میلیارد تومان
در لش سر
فروش ۴۵۸ متر زمین در کلاردشت،سادات محله لشسر
۴۵۸ متر
زمین شهرکی در لشسر کلاردشت، آب برق گاز
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در لش سر
زمین شهرکی در لشسر کلاردشت، آب برق گاز
۴۵۰ متر
زمین در منطقه مجل کلاردشت
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۴ میلیارد تومان
در مجل
زمین در منطقه مجل کلاردشت
۴۵۰ متر
زمین فروشی در رودبارک کلاردشت
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۵ میلیارد تومان
در رودبارک
زمین فروشی در رودبارک کلاردشت
۴۵۰ متر
زمین در مکارود کلاردشت
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در مکارود
زمین در مکارود کلاردشت
۴۹۰ متر
زمین کلاردشت واقع در کلاردشت روستای سرکا
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در سرکا
زمین کلاردشت واقع در کلاردشت روستای سرکا
۴۷۳ متر
زمین داخل بافت کلاردشت
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
زمین داخل بافت  کلاردشت
۴۶۰ متر
زمین ۴۹۰ متری مرزن آباد
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در مرزن آباد
۴۹۰