خرید و فروش زمین مسکونی در خمام | پست ملک

فروش زمین مسکونی در روستای تیسیه، خمام
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی در روستای تیسیه، خمام
۴۵۵
فروش زمین در روستای چاپارخانه خمام
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
فروش زمین در روستای چاپارخانه خمام
۶۴۰
فروش ۱۱۰۰متر زمین در روستای چوکام خمام
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
فروش ۱۱۰۰متر زمین در روستای  چوکام خمام
۱۱۰۰
فروش زمین مسکونی در روستای مصردشت خمام
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی در روستای مصردشت خمام
۳۵۰
فروش زمین ۱۳۸۰ متری در روستای اشکیک خمام
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
فروش زمین ۱۳۸۰ متری در روستای اشکیک خمام
۱۳۸۰
فروش زمین کاربری مسکونی در روستای فتاتو خمام
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
فروش زمین کاربری مسکونی در روستای فتاتو خمام
۳۱۷
زمین مسکونی دوبر در خیابان تختی خمام با سند
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۶ میلیارد تومان
زمین مسکونی دوبر در خیابان تختی خمام با سند
۱۱۰۰
زمین مسکونی در شهر خمام خیابان حافظ
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
زمین مسکونی در شهر خمام خیابان حافظ
۳۰۰
زمین در خمام پشت پارک کشاورز- سند تک برگ
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
زمین در خمام پشت پارک کشاورز- سند تک برگ
۲۲۵
زمین مسکونی باپروانه ساخت خمام روستای سرخشکی
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
زمین مسکونی باپروانه ساخت خمام روستای سرخشکی
۵۰۰
زمین ۲۳۳ متری مسکونی شهری خمام رشت گیلان
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
زمین ۲۳۳ متری مسکونی شهری خمام رشت گیلان
۲۳۳
زمین مسکونی سندتک برگ در خمام
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
زمین مسکونی سندتک برگ در خمام
۲۱۴
زمین در ۲۰۰ متری دریا چسبیده به منطقه آزاد انزلی
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
زمین در ۲۰۰ متری دریا چسبیده به منطقه آزاد انزلی
۵۰۰
زمین سند دار اتوبان رشت به انزلی روستای اشکیک
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
زمین سند دار اتوبان رشت به انزلی روستای اشکیک
۲۸۰
٥٠٠ متر زمین مسکونى پروانه ساخت خواچکین خمام انزلى
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
٥٠٠ متر زمین مسکونى پروانه ساخت خواچکین خمام انزلى
۵۰۰