خرید و فروش زمین مسکونی در خشکبیجار | پست ملک

زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح، مسکونی
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۶۹ میلیون تومان
در خیابان مفتح
زمین شهری در خشکبیجار خیابان مفتح، مسکونی
۳۷۳
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار، چپرپرد زمان
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در چپرپرد زمان
زمین مسکونی  با پروانه در خشکبیجار، چپرپرد زمان
۳۲۷
زمین مسکونی با پروانه ساخت در تمل خشکبیجار
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۵۵ میلیون تومان
در تمل
زمین مسکونی با پروانه ساخت در تمل خشکبیجار
۲۳۲
زمین مسکونی شمال، خشکبیجار، امیربکنده
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در امیربکنده
زمین مسکونی شمال، خشکبیجار، امیربکنده
۲۳۲
زمین با پروانه ساخت در خشکبیجار.جیرکویه
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
زمین با پروانه ساخت در خشکبیجار.جیرکویه
۳۲۳
زمین نزدیک دریا در چپرپرد، منطقه آزاد
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۲۳۰ میلیون تومان
زمین  نزدیک دریا در چپرپرد، منطقه آزاد
۲۰۰
زمین مسکونی در خشکبیجار جاده امین آباد
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
زمین مسکونی در خشکبیجار جاده امین آباد
۷۶۰
۱۵۵متر زمین مسکونی خشکبیجار خیابان شهدا
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۸۰ میلیون تومان
۱۵۵متر زمین مسکونی خشکبیجار خیابان شهدا
۱۵۵
زمین مسکونی خشکبیجار خیابان سردارجنگل
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۰۵ میلیون تومان
زمین مسکونی خشکبیجار خیابان سردارجنگل
۲۳۰
زمین مسکونی در خشکبیجار
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۵۰ میلیون تومان
۳۳۸
زمین مسکونی بین کوچصفهان و خشکبیجار
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
زمین مسکونی بین کوچصفهان و خشکبیجار
۱۳۲۸
زمین ویلایی واقع در چپرپرد
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۸ میلیارد تومان
زمین ویلایی واقع در چپرپرد
۱۲۶۵
زمین مسکونی شهرک ساحلی خشکبیجار
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
زمین مسکونی شهرک ساحلی خشکبیجار
۴۰۶
زمین ۶۲۵ متری باپروانه ساخت صدمتری
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۵۰ میلیون تومان
زمین ۶۲۵ متری باپروانه ساخت صدمتری
۶۲۵
زمین به متراژ ۲۶۶۴ متر، ۱۶۰۰ متر آن مسکونی
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۳ میلیارد تومان
زمین به متراژ ۲۶۶۴ متر، ۱۶۰۰ متر آن مسکونی
۲۶۶۴