خرید و فروش زمین مسکونی در کیاشهر | پست ملک

زمین ۸۵۳ متری در حسن کیاده بندر کیاشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در حسن کیاده
زمین ۸۵۳ متری در حسن کیاده بندر کیاشهر
۸۵۳
فروش زمین مسکونی در حسن کیاده کیاشهر
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در حسن کیاده
فروش زمین مسکونی در حسن کیاده کیاشهر
۳۱۵
زمین دونبش واقع در حسن کیاده ، گیاشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
در حسن کیاده
زمین دونبش واقع در حسن کیاده ، گیاشهر
۲۵۰
فروش زمین در صفرابسته کیاشهر
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۹/۵ میلیارد تومان
در صفرابسته
فروش زمین در صفرابسته کیاشهر
۶۰۰۰
زمین سند دار تک برگ،مسکونی امیرکیاسر،کیاشهر
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در امیرکیاسر
زمین سند دار تک برگ،مسکونی امیرکیاسر،کیاشهر
۳۰۰
فروش زمین کلانشهر ، بندر کیاشهر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۱۹ میلیون تومان
در کلانشهر(دهکده ساحلی)
فروش زمین کلانشهر ، بندر کیاشهر
۲۱۴
زمین مسکونی سالکده، کیاشهر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در سالکده
زمین مسکونی سالکده، کیاشهر
۶۸۰
زمین در الله وجه سر، بندر کیاشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در الله وجه سر
زمین در الله وجه سر، بندر کیاشهر
۳۲۸
فروش زمین در نقره ده، بندر کیاشهر
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۹۹ میلیون تومان
در نقره ده
فروش زمین در نقره ده، بندر کیاشهر
۵۲۴
زمین مسکونی در حسن کیاده، بندر کیاشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در حسن کیاده
زمین مسکونی در حسن کیاده، بندر کیاشهر
۳۶۰
زمین مسکونی در امیرکیاسر ، بندر کیاشهر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۶۹ میلیون تومان
در امیرکیاسر
زمین مسکونی در امیرکیاسر ، بندر کیاشهر
۲۱۵
زمین مسکونی دهکا، کیاشهر،گیلان
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۴۹ میلیون تومان
در دهکا
زمین مسکونی دهکا، کیاشهر،گیلان
۶۰۰
زمین کلانشهر قطعه ۱۸۶
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۷۵ میلیون تومان
در کلانشهر(دهکده ساحلی)
زمین کلانشهر قطعه ۱۸۶
۲۰۰
زمین کلانشهر قطعه ۱۰۵۸
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۵۰ میلیون تومان
در کلانشهر(دهکده ساحلی)
زمین کلانشهر قطعه ۱۰۵۸
۲۰۰
زمین مسکونی بندر کیاشهر روستای لب دریا
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در لب دریا
زمین مسکونی بندر کیاشهر روستای لب دریا
۲۸۶
زمین ۳۱۱ متری در بندر کیاشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در خیابان شهید مهرزاد کاظمی
زمین ۳۱۱ متری در بندر کیاشهر
۳۱۱
زمین مسکونی در حسن کیاده، بندر کیاشهر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۵ میلیارد تومان
در حسن کیاده
زمین مسکونی در حسن کیاده، بندر کیاشهر
۱۳۰۰
فروش زمین واقع در لوخ، کیاشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
در لوخ
فروش زمین واقع در لوخ، کیاشهر
۲۵۰
زمین در دستک کیاشهر
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۹ میلیارد تومان
در دستک
زمین در دستک کیاشهر
۸۱۶
زمین ۲۶۲ متری شهرک ساحلی کیاشهر
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۲۰ میلیون تومان
در کلانشهر(دهکده ساحلی)
زمین ۲۶۲ متری شهرک ساحلی کیاشهر
۲۶۲
زمین در دهکده ساحلی (کلانشهر) کیاشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۲۰ میلیون تومان
در کلانشهر(دهکده ساحلی)
زمین در دهکده ساحلی (کلانشهر) کیاشهر
۲۰۰
۳۷۸ متر زمین دارای مجوز محسن آباد کیاشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
۳۷۸ متر زمین دارای مجوز محسن آباد کیاشهر
۳۷۸
زمین ۵۰۰ متری ۳ دقیقه تا دریا
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در لب دریا
زمین ۵۰۰ متری ۳ دقیقه تا دریا
۵۰۰