خرید و فروش زمین مسکونی در کوچصفهان | پست ملک

فروش زمین مسکونی در روستای پیرموسی کوچصفهان
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۱۹ میلیون تومان
فروش زمین مسکونی در روستای پیرموسی کوچصفهان
۲۵۷
فروش ۳۰۰ متر زمین شهری در کوچصفهان
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۲۵ میلیون تومان
فروش ۳۰۰ متر زمین شهری در کوچصفهان
۳۰۰
زمین مسکونی در کتشصت آبادان نزدیک کوچصفهان
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۹۹ میلیون تومان
زمین مسکونی در کتشصت آبادان نزدیک کوچصفهان
۳۳۸
زمین در کوچصفهان نزدیک میدان امام
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
زمین در کوچصفهان نزدیک میدان امام
۸۵۵
فروش زمین مسکونی در روستای سراوان، کوچصفهان
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی در روستای سراوان، کوچصفهان
۵۰۰
زمین مسکونی و باغی در کوچصفهان
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۶ میلیارد تومان
زمین مسکونی و باغی در  کوچصفهان
۳۱۲۳
زمین ویلایی شمال ،کوچصفهان، روستای شیرایه
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۵۰ میلیون تومان
زمین ویلایی شمال ،کوچصفهان، روستای شیرایه
۵۰۰
فروش زمین مسکونی در کوچصفهان ، استان گیلان
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی در کوچصفهان ، استان گیلان
۱۲۸۰
زمین مسکونی ۲۵۰ مترمربعی درموقعیت
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۰۰ میلیون تومان
زمین مسکونی ۲۵۰ مترمربعی درموقعیت
۲۵۰
زمین مسکونی در کوچصفهان روستای کنارسر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
زمین مسکونی در کوچصفهان روستای کنارسر
۴۵۵