خرید و فروش زمین مسکونی در لنگرود | پست ملک

فروش زمین ۱۰۰متری در خراط محله لنگرود گیلان
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۲۰ میلیون تومان
فروش زمین ۱۰۰متری در خراط محله لنگرود گیلان
۱۰۰
فروش زمین ۱۲۶ متری مسکونی در لنگرود بلوار دهگان
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۴۵ میلیون تومان
فروش زمین ۱۲۶ متری مسکونی در لنگرود بلوار دهگان
۱۲۶
زمین مسکونی واقع در روستای لیلاکوه لنگرود
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
زمین مسکونی واقع در روستای لیلاکوه لنگرود
۲۰۰
زمین با سند مادر در لنگرود، انزلی محله
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۹۴ میلیون تومان
زمین با سند مادر در لنگرود، انزلی محله
۲۵۳
زمین مسکونی شهری بافت ویلایی در لنگرود گیلان
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
زمین مسکونی شهری بافت ویلایی در لنگرود گیلان
۵۳۳
زمین مسکونی دوکله در لیلاشهر لنگرود
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۹۹ میلیون تومان
زمین مسکونی دوکله در لیلاشهر لنگرود
۲۳۴
زمین واقع در لنگرود، خیابان آزموده
هر متر زمین: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
زمین واقع  در لنگرود، خیابان آزموده
۲۰۰
زمیندر شهر لنگرود انزلی محله
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۲ میلیارد تومان
زمیندر شهر لنگرود انزلی محله
۵۸۲
زمین داخل بافت شهر لنگرود
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
زمین داخل بافت شهر لنگرود
۴۰۰
زمین در روستای ملاط شهرستان لنگرود
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
زمین در روستای ملاط شهرستان لنگرود
۲۶۳
زمین مسکونی در علی آباد در جاده املش به شلمان
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
زمین مسکونی در علی آباد در جاده املش به شلمان
۳۹۲
زمین ۲۷۰ متر دارای جواز در بلوار حافظ لنگرود
هر متر زمین: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۹ میلیارد تومان
زمین ۲۷۰ متر دارای جواز در بلوار حافظ لنگرود
۲۷۰
زمین مسکونی در کمال الدین پشته ۵ دقیقه تا دریا
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
زمین مسکونی در کمال الدین پشته ۵ دقیقه تا دریا
۳۱۶
زمین ۳۰۰ متری لنگرود ، اطاقور
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۹۹ میلیون تومان
زمین ۳۰۰ متری لنگرود ، اطاقور
۳۰۰
زمین ۱۶۰متری لنگرود میان محله روستای پاپکیاده
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۵۰ میلیون تومان
زمین ۱۶۰متری لنگرود میان محله روستای پاپکیاده
۱۶۰
زمین ۱۵۰۰ متری دو بر - دستک گیلان
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۳ میلیارد تومان
زمین ۱۵۰۰ متری دو بر - دستک گیلان
۱۵۰۰
فروش ۳۰۰ متر زمین مسکونی بین لاهیجان و اطاقور
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۰۰ میلیون تومان
فروش ۳۰۰ متر زمین مسکونی بین لاهیجان و اطاقور
۳۰۰
فروش زمین مسکونی با سند مالکیت و پروانه ساخت
هر متر زمین:۵۰۱٬۸۵۹تومان
قیمت کل: ۲/۷ میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی با سند مالکیت و پروانه ساخت
۵۳۸۰
۲۰۰ متر زمین مسکونی
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۰۰ میلیون تومان
۲۰۰ متر زمین مسکونی
۲۰۰