خرید و فروش زمین مسکونی در محمودآباد | پست ملک

زمین محمودآباد، بلوار آزادی
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۷/۶ میلیارد تومان
در بلوار آزادی
زمین محمودآباد، بلوار آزادی
۷۵۷
زمین محمودآباد، معلم، نوار ساحلی،خط آهی
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در خیابان معلم
زمین محمودآباد، معلم، نوار ساحلی،خط آهی
۲۵۰
زمین در محمودآباد بلوار آزادی
هر متر زمین: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در بلوار آزادی
زمین در محمودآباد بلوار آزادی
۱۱۰
فروش زمین مسکونی محمودآباد خیابان معلم باران۱۶
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در خیابان معلم
فروش زمین مسکونی محمودآباد خیابان معلم باران۱۶
۲۵۰
زمین فروشی محمودآباد روستای جونه کلا
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۵۰ میلیون تومان
در جونه کلا
زمین فروشی محمودآباد روستای جونه کلا
۳۲۵
زمین شهرکی زیر قیمت در کلمرز علیا محمودآباد
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در کلمرز علیا
زمین شهرکی زیر قیمت در کلمرز علیا محمودآباد
۲۴۲
۱۴۰ زمین دو نبش غربی بافت محمودآباد باران ۱۶
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در خیابان معلم
۱۴۰ زمین دو نبش غربی بافت محمودآباد باران ۱۶
۱۴۰
زمین خشکه داخل بافت در خوردن کلا محمودآباد
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۲۵ میلیون تومان
در خوردن کلا
زمین خشکه داخل بافت در خوردن کلا محمودآباد
۱۶۵
زمین محمودآباد سیاهرودسر
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در سیاه‌رودسر
زمین محمودآباد سیاهرودسر
۳۸۰
زمین در محمود آباد نزدیک دریا
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۵۰ میلیون تومان
زمین در محمود آباد نزدیک دریا
۱۶۰
فروش زمین ۱۹۰ متری دو بر در محمودآباد
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
فروش زمین ۱۹۰ متری دو بر در محمودآباد
۱۹۰
۲۵۰ متر زمین محمود آباد خط آهى خط ساحلى دریا
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
۲۵۰ متر زمین محمود آباد خط آهى خط ساحلى دریا
۲۵۰