خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس در محله هنرستان مشهد | پست ملک