خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس در کوی مهدی مشهد | پست ملک