خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده ۸۰ متری در مشهد | پست ملک

آپارتمان دو خوابه مشهد قاسم آباد ۸۵ متری
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان  دو خوابه مشهد قاسم آباد ۸۵ متری
۲ خواب۶ ساله۸۵ متر
فروش آپارتمان دوخوابه در هنرستان تابان مشهد
هر متر: ۲۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در محله هنرستان
فروش آپارتمان دوخوابه در هنرستان تابان مشهد
۲ خواب۲۰ ساله۸۹ متر
آپارتمان ۸۵متری در انقلاب سحریک
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۱۹ میلیون تومان
در انقلاب
آپارتمان ۸۵متری در انقلاب سحریک
۱ خواب۶ ساله۸۵ متر
آپارتمان در طبرسی شمالی ،محله عباس آباد
هر متر: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۲۰ میلیون تومان
در طبرسی شمالی
آپارتمان در طبرسی شمالی ،محله عباس آباد
۱ خواب۶ ساله۸۰ متر
آپارتمان تکخوابه در پیامبراعظم ۵ مشهد
هر متر: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۲۹ میلیون تومان
در پیامبر اعظم
آپارتمان تکخوابه در پیامبراعظم ۵ مشهد
۱ خواب۷ ساله۸۵ متر
فروش آپارتمان ۲ خوابه در الهیه مشهد
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در الهیه
فروش آپارتمان ۲ خوابه در الهیه مشهد
۲ خواب۸ ساله۸۵ متر
فروش یک واحد آپارتمان نوساز در مشهد، ابوطالب
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در ابوطالب
فروش یک واحد آپارتمان نوساز در مشهد، ابوطالب
۲ خواب۲ ساله۸۵ متر
آپارتمان ۲ خوابه در مشهد، قاسم‌آباد حسابی شمالی
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
آپارتمان ۲ خوابه در مشهد، قاسم‌آباد حسابی شمالی
۲ خواب۴ ساله۸۸ متر
آپارتمان در مشهد،بلوار توس ، توس ۵۰
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۹۹ میلیون تومان
در بلوار توس
آپارتمان در مشهد،بلوار توس ، توس ۵۰
۲ خواب۱ ساله۸۳ متر
آپارتمان در مشهد، شفا
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در شفا
آپارتمان در مشهد، شفا
۲ خواب۱ ساله۸۵ متر
آپارتمان شهرک مهرگان
هر متر: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۵۰ میلیون تومان
در شهرک مهرگان
آپارتمان شهرک مهرگان
۲ خواب۱ ساله۸۰ متر
آپارتمان در پیامبر اعظم، امام هادی
هر متر: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۳۹ میلیون تومان
در پیامبر اعظم
آپارتمان در پیامبر اعظم، امام هادی
۱ خواب۷ ساله۸۵ متر
آپارتمان بلوار توس، عبدی
هر متر: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۹۰ میلیون تومان
در بلوار توس
آپارتمان بلوار توس، عبدی
۲ خوابنوساز۸۰ متر
آپارتمان نزدیک حرم
هر متر: ۶۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در حرم مطهر
آپارتمان نزدیک حرم
۲ خوابنوساز۸۰ متر
آپارتمان تا حرم مطهر امام رضا ۳ کیلومتر
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۸۴ میلیون تومان
در فاطمیه
آپارتمان تا حرم مطهر امام رضا ۳ کیلومتر
۱ خوابنوساز۸۰ متر
آپارتمان دوخوابه در لادن ۲۱
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در لادن
آپارتمان دوخوابه در لادن ۲۱
۲ خواب۶ ساله۸۵ متر
آپارتمان بلوار توس پیامبر اعظم ۱۵
هر متر: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۶۴ میلیون تومان
در بلوار توس
آپارتمان بلوار توس پیامبر اعظم ۱۵
۲ خواب۱۱ ساله۸۶ متر
آپارتمان دو خوابه ۲۲بهمن چهارم
هر متر: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۹۰ میلیون تومان
در بهمن
آپارتمان دو خوابه ۲۲بهمن چهارم
۲ خواب۳ ساله۸۰ متر
فروش آپارتمان یک خواب در صفدری نژاد ۱۳
هر متر: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۳۰ میلیون تومان
در شفا
فروش آپارتمان یک خواب در صفدری نژاد ۱۳
۱ خواب۶ ساله۸۵ متر
آپارتمان ۸۰متری ۲خوابه در بلوار مجیدیه
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۹۰ میلیون تومان
در محله جاهدشهر
آپارتمان ۸۰متری ۲خوابه در بلوار مجیدیه
۲ خواب۷ ساله۸۰ متر