خرید و فروش زمین مسکونی در مازندران | پست ملک

فروش زمین ۴۲۶ متری انتهای رادیو دریا چالوس
هر متر زمین: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۰/۷ میلیارد تومان
در چالوس
فروش زمین ۴۲۶ متری انتهای رادیو دریا چالوس
۴۲۶ متر
فروش زمین ۴۰۰ متری مسکونی فرهنگیان کلاردشت
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش زمین  ۴۰۰ متری مسکونی فرهنگیان کلاردشت
۴۰۰ متر
فروش ۱۲۰۰ متر زمین در اجابیت کلاردشت
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۹/۶ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش ۱۲۰۰ متر زمین در اجابیت کلاردشت
۱۲۰۰ متر
فروش ۴۵۰ متر زمین در لاهو کلاردشت شهرک شادی
هر متر زمین: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۷ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش ۴۵۰ متر زمین در لاهو کلاردشت شهرک شادی
۴۵۰ متر
فروش زمین مسکونی کلاردشت پی‌قلعه خیابان ورزش
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۲ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش زمین مسکونی کلاردشت پی‌قلعه خیابان ورزش
۴۹۰ متر
فروش زمین ۶۰۰ متری چلاجور کلاردشت
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش زمین ۶۰۰ متری چلاجور کلاردشت
۶۰۰ متر
فروش ۵۱۰ متر زمین در لش سر کلاردشت
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش ۵۱۰ متر زمین در لش سر کلاردشت
۵۱۰ متر
فروش ۱۲۳ متر زمین مسکونی در دیمو کلاردشت
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۲۹ میلیون تومان
در کلاردشت
فروش ۱۲۳ متر زمین مسکونی در دیمو کلاردشت
۱۲۳ متر
فروش ۳۲۰ متر زمین مسکونی در لاهو کلاردشت
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش ۳۲۰ متر زمین مسکونی در لاهو کلاردشت
۳۲۰ متر
فروش ۶۱۰ متر زمین در گرگ پس کلاردشت
هر متر زمین: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۰ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش ۶۱۰ متر زمین در گرگ پس کلاردشت
۶۱۰ متر
فروش ۱۱۸ متر زمین مسکونی در بالادزا ساری
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۴۹ میلیون تومان
در ساری
فروش  ۱۱۸ متر زمین مسکونی در بالادزا ساری
۱۱۸ متر
فروش زمین مسکونی ۱۲۵ متری ساری بلوار کشاورز
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۰۰ میلیون تومان
در ساری
فروش زمین مسکونی ۱۲۵ متری ساری بلوار کشاورز
۱۲۵ متر
فروش ۱۲۰ متر زمین مسکونی پایین دزا ساری
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۴۹ میلیون تومان
در ساری
فروش ۱۲۰ متر زمین مسکونی پایین دزا ساری
۱۲۰ متر
فروش ۱۱۲ متر زمین مسکونی در پایین دزا ساری
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۴۹ میلیون تومان
در ساری
فروش ۱۱۲ متر زمین مسکونی در پایین دزا ساری
۱۱۲ متر
فروش ۲۱۵ متر زمین شهری در ۲۲ بهمن ساری
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در ساری
فروش ۲۱۵ متر زمین شهری در ۲۲ بهمن ساری
۲۱۵ متر
فروش ۳۵۴ متر زمین،لشسر کلاردشت،پل سردآبرود
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش ۳۵۴ متر زمین،لشسر کلاردشت،پل سردآبرود
۳۵۴ متر
فروش ۱۵۰ متر زمین در کوی اصحاب ساری،تجنک
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲۴۰ میلیون تومان
در ساری
فروش ۱۵۰ متر زمین در کوی اصحاب ساری،تجنک
۱۵۰ متر
فروش ۴۰۰ متر زمین بافت زرد شهری لاهو کلاردشت
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش ۴۰۰ متر زمین بافت زرد شهری لاهو کلاردشت
۴۰۰ متر
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در کلاردشت
فروش زمین ۴۸۶متری روستای طویدره کلاردشت
۴۸۶ متر
۳۳۴ متر زمین با فوندانسیون در رودبارک کلاردشت
هر متر زمین: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۷ میلیارد تومان
در کلاردشت
۳۳۴ متر زمین با فوندانسیون در رودبارک کلاردشت
۳۳۴ متر
فروش زمین ۱۰۷ متری در بابلسر در شهرک کاج
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۸۹ میلیون تومان
در بابلسر
فروش زمین ۱۰۷ متری در بابلسر در شهرک کاج
۱۰۷ متر
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۷ میلیارد تومان
در بابلسر
زمین فروشی در بابلسر داخل شهرک
۵۳۲ متر
زمین ۲۰۰ متری در بابلسر با سند تک برگ
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در بابلسر
زمین ۲۰۰ متری در بابلسر با سند تک برگ
۲۰۰ متر
زمین مسکونی در میدان امام خمینی ساری
هر متر زمین: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۷ میلیارد تومان
در ساری
زمین مسکونی در میدان امام خمینی ساری
۲۸۸ متر
بعدی