خرید و فروش زمین مسکونی در نوشهر | پست ملک

فروش ۳۰۰ متر زمین در ملکار نوشهر
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در ملکار
فروش ۳۰۰ متر زمین در ملکار نوشهر
۳۰۰
فروش زمین شهرکی در بهارستان جنوبی نوشهر
هر متر زمین: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۵ میلیارد تومان
در بهارستان جنوبی
فروش زمین شهرکی در بهارستان جنوبی نوشهر
۲۹۲
فروش زمین ۵۰۰ متری در کندلوس
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در کندلوس
فروش زمین ۵۰۰ متری در کندلوس
۵۰۰
زمین ویلایی در شهر پول
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در پول
زمین ویلایی در شهر پول
۴۶۹
زمین در شمال، مازندران،نوشهر، روستای دزدک
هر متر زمین: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در دزدک
زمین در شمال، مازندران،نوشهر، روستای دزدک
۱۷۵
فروش زمین در چلک نوشهر
هر متر زمین: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۶ میلیارد تومان
در چلک
فروش زمین در چلک نوشهر
۲۲۷
فروش زمین در روستای انارور ،نوشهر
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در انارور (اندرور)
فروش زمین در روستای انارور ،نوشهر
۳۸۰
زمین شهرکی ،چلک،نوشهر
هر متر زمین: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۰ میلیارد تومان
در چلک
زمین  شهرکی ،چلک،نوشهر
۴۰۰
زمین در لیگوش، نوشهر، مازندران
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۴۹ میلیون تومان
در لیگوش
زمین در لیگوش، نوشهر، مازندران
۴۱۷
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در خیابان گاز
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر
۲۸۳
زمین در روستای نیرس نوشهر
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۱۹ میلیون تومان
در نیرس
زمین در روستای نیرس نوشهر
۳۸۵
زمین ۷۵۰ متری (منطقه سیسنگان)سنگسرا، نوشهر
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۳ میلیارد تومان
در سنگسرا
زمین ۷۵۰ متری (منطقه سیسنگان)سنگسرا، نوشهر
۷۵۰
زمین شمال ،داخل بافت نوشهر شوفسکاج
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در شوفسکاج
زمین شمال ،داخل بافت نوشهر شوفسکاج
۱۹۱
زمین ۲۰۳ متری کمربندی نوشهر سنگسرا
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در سنگسرا
زمین ۲۰۳ متری کمربندی نوشهر سنگسرا
۲۰۳
فروش۲۹۰ متر زمین ، روستای انارور نوشهر
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در انارور (اندرور)
فروش۲۹۰ متر زمین ، روستای انارور نوشهر
۲۹۰
زمین مناسب ویلا بین کهنه سرا و دزدک
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
در دزدک
زمین مناسب ویلا بین کهنه سرا و دزدک
۵۰۰
زمین در بهارستان نوشهر
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۷ میلیارد تومان
در بهارستان جنوبی
زمین در بهارستان نوشهر
۲۹۷
زمین واقع در تازه آباد نوشهر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در تازه آباد
زمین واقع در تازه آباد نوشهر
۲۰۳
زمین در چلک جاده نوشهر نور
هر متر زمین: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
زمین در چلک جاده نوشهر  نور
۲۰۰
زمین سنددار در علی آباد نوشهر
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۳ میلیارد تومان
زمین سنددار در علی آباد نوشهر
۳۵۲
زمین ۳۰۰متر در نوشهر ،سنگسرا
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
زمین  ۳۰۰متر در نوشهر ،سنگسرا
۳۰۰
فروش ۱۹۰ متر زمین در شهرک فرمانداری نوشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۵۰ میلیون تومان
فروش ۱۹۰ متر زمین در شهرک فرمانداری نوشهر
۱۹۰
۲۰۰ متر زمین نوشهر
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۴۰ میلیون تومان
۲۰۰ متر زمین نوشهر
۲۰۰
زمین ۵۰۰۰ متری ۱۲ قطعه ۴۰۰ متری و قطعه بندی شده
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۰ میلیارد تومان
زمین ۵۰۰۰ متری ۱۲ قطعه ۴۰۰ متری و قطعه بندی شده
۵۰۰۰