خرید و فروش زمین مسکونی در نوشهر | پست ملک

فروش زمین شهرکی در چلک نوشهر
هر متر زمین: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۸ میلیارد تومان
در چلک
فروش زمین شهرکی در چلک نوشهر
۵۰۰ متر
فروش ۶۰۰ متر زمین در کمربندی نوشهر
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
در کمربندی نوشهر چالوس
فروش ۶۰۰ متر زمین در کمربندی نوشهر
۶۰۰ متر
۲۵۰متر زمین در نوشهر چلندر حوضکتی
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در حوضکتی
۲۵۰متر زمین در نوشهر چلندر حوضکتی
۲۵۰ متر
فروش ۲۰۰ متر زمین در لشکنار نوشهر
هر متر زمین:ششصد هزارتومان
قیمت کل: ۱۲۰ میلیون تومان
در لشکنار
فروش ۲۰۰ متر زمین در لشکنار نوشهر
۲۰۰ متر
فروش ۲۵۰ متر زمین در هفت تیر نوشهر
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در هفت تیر
فروش ۲۵۰ متر زمین در هفت تیر نوشهر
۲۵۰ متر
فروش ۴۲۷ متر زمین در چلک، ۱۱ کیلومتری نوشهر
هر متر زمین: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۵ میلیارد تومان
در چلک
فروش ۴۲۷ متر زمین در چلک، ۱۱ کیلومتری نوشهر
۴۲۷ متر
۳۵۵ متر زمین سنددار در مشایخ بخشی نوشهر
هر متر زمین: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۸/۸ میلیارد تومان
در مشایخ بخشی
۳۵۵ متر زمین سنددار در مشایخ بخشی نوشهر
۳۵۵ متر
فروش زمین ۳۳۳ متری دونبش، بهارستان شمالی نوشهر
هر متر زمین: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در بهارستان شمالی
فروش زمین ۳۳۳ متری دونبش، بهارستان شمالی نوشهر
۳۳۳ متر
فروش زمین ۲۷۰ متر در دهگیری نوشهر
هر متر زمین: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در دهگیری
فروش زمین ۲۷۰ متر در دهگیری نوشهر
۲۷۰ متر
فروش ۳۰۰ متر زمین در ملکار نوشهر
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در ملکار
فروش ۳۰۰ متر زمین در ملکار نوشهر
۳۰۰ متر
فروش زمین شهرکی در بهارستان جنوبی نوشهر
هر متر زمین: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۵ میلیارد تومان
در بهارستان جنوبی
فروش زمین شهرکی در بهارستان جنوبی نوشهر
۲۹۲ متر
فروش زمین ۵۰۰ متری در کندلوس
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در کندلوس
فروش زمین ۵۰۰ متری در کندلوس
۵۰۰ متر
زمین ویلایی در شهر پول
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در پول
زمین ویلایی در شهر پول
۴۶۹ متر
زمین در شمال، مازندران،نوشهر، روستای دزدک
هر متر زمین: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در دزدک
زمین در شمال، مازندران،نوشهر، روستای دزدک
۱۷۵ متر
فروش زمین در چلک نوشهر
هر متر زمین: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۶ میلیارد تومان
در چلک
فروش زمین در چلک نوشهر
۲۲۷ متر
فروش زمین در روستای انارور ،نوشهر
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در انارور (اندرور)
فروش زمین در روستای انارور ،نوشهر
۳۸۰ متر
زمین شهرکی ،چلک،نوشهر
هر متر زمین: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۰ میلیارد تومان
در چلک
زمین  شهرکی ،چلک،نوشهر
۴۰۰ متر
زمین در لیگوش، نوشهر، مازندران
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۴۹ میلیون تومان
در لیگوش
زمین در لیگوش، نوشهر، مازندران
۴۱۷ متر
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در خیابان گاز
زمین شهرکی در خیابان گاز نوشهر
۲۸۳ متر
زمین در روستای نیرس نوشهر
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۱۹ میلیون تومان
در نیرس
زمین در روستای نیرس نوشهر
۳۸۵ متر
زمین ۷۵۰ متری (منطقه سیسنگان)سنگسرا، نوشهر
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۵/۳ میلیارد تومان
در سنگسرا
زمین ۷۵۰ متری (منطقه سیسنگان)سنگسرا، نوشهر
۷۵۰ متر
زمین شمال ،داخل بافت نوشهر شوفسکاج
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در شوفسکاج
زمین شمال ،داخل بافت نوشهر شوفسکاج
۱۹۱ متر
زمین ۲۰۳ متری کمربندی نوشهر سنگسرا
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در سنگسرا
زمین ۲۰۳ متری کمربندی نوشهر سنگسرا
۲۰۳ متر
فروش۲۹۰ متر زمین ، روستای انارور نوشهر
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در انارور (اندرور)
فروش۲۹۰ متر زمین ، روستای انارور نوشهر
۲۹۰ متر
بعدی