خرید و فروش زمین مسکونی در پل سفید | پست ملک

فروش زمین در روستای کوه اسطلخ پل سفید
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۷۰ میلیون تومان
فروش زمین در روستای کوه اسطلخ پل سفید
۲۰۰
زمین در روستای کارمزد پل سفید
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۴۹ میلیون تومان
زمین در روستای کارمزد پل سفید
۳۴۸
زمین در لولاک پل سفید
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۹ میلیارد تومان
زمین در لولاک پل سفید
۱۱۰۰
زمین ویلایی داخل بافت در پل سفید
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
زمین ویلایی داخل بافت در پل سفید
۲۳۰
زمین ییلاقی روستای تیلم پل سفید
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۸۷ میلیون تومان
زمین ییلاقی روستای تیلم پل سفید
۱۸۹
یک قطعه زمین در فریم، روستای رسکت
هر متر زمین:چهارصد هزارتومان
قیمت کل: ۳۲۰ میلیون تومان
یک قطعه زمین در فریم، روستای رسکت
۸۰۰
فروش زمین با اسکلت در سنگ نیشت پل سفید
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
فروش زمین با اسکلت در سنگ نیشت پل سفید
۲۱۰
زمین مسکونی جاده فریم در پل سفید
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
زمین مسکونی جاده فریم در پل سفید
۳۴۰
زمین روستای کارمزد پل سفید
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۲۹ میلیون تومان
زمین روستای کارمزد پل سفید
۱۴۴
زمین ۲۵۰متر جاده شمال پل سفید تلاوک دودانگه
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۵۰ میلیون تومان
زمین ۲۵۰متر جاده شمال پل سفید تلاوک دودانگه
۲۵۰
زمین فروشی متراژ ۱۵۰متر زیرآب نزدیک پل سفید
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۵۵ میلیون تومان
زمین فروشی متراژ ۱۵۰متر زیرآب نزدیک پل سفید
۱۵۰
زمین مسکونی شمال، مازندران پل سفید میارکلاه
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۹۰ میلیون تومان
زمین مسکونی شمال، مازندران پل سفید میارکلاه
۱۸۰