خرید و فروش زمین مسکونی در رامسر | پست ملک

زمین مسکونی در مازندران،رامسر، توساسان
هر متر زمین: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۳/۸ میلیارد تومان
در توساسان
زمین مسکونی در مازندران،رامسر، توساسان
۹۲۰
زمین مسکونی با سند و جواز در رامسر محدوده کتالم
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۲ میلیارد تومان
در کتالم
زمین مسکونی با سند و جواز در رامسر محدوده کتالم
۴۲۰
زمین برای سرمایه گذاری اساسی ، سختسر،رامسر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۰ میلیارد تومان
در سخت‌سر (رجایی)
زمین برای سرمایه گذاری اساسی ، سختسر،رامسر
۵۰۵۷
زمین جاده جنت رودبار، دره دم
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۰۰ میلیون تومان
در جنت رودبار
زمین جاده جنت رودبار،  دره دم
۲۵۰
فروش زمین، مازندران، رامسر، سفید تمشک
هر متر زمین: ۲۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۳ میلیارد تومان
در سفید تمشک
فروش زمین، مازندران، رامسر، سفید تمشک
۴۶۴
فروش زمین مسکونی در ابریشم محله رامسر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۳/۵ میلیارد تومان
در ابریشم محله
فروش زمین مسکونی در ابریشم محله رامسر
۱۳۵۰
زمین کاربری مسکونی شمال،رامسر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۸/۹ میلیارد تومان
در بلوار امام خمینی
زمین کاربری مسکونی شمال،رامسر
۸۹۰
زمین، شمال ،رامسر، جاده جواهرده،روستای کناررود
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در کناررود
زمین، شمال ،رامسر، جاده جواهرده،روستای کناررود
۳۲۰
زمین مسکونی سنددار شمال، رامسر، راجوب
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در راجوب
زمین مسکونی سنددار شمال، رامسر، راجوب
۲۵۰
۲۵۰متر زمین مسکونی سنددار رامسر، نیاسته
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در نیاسته
۲۵۰متر زمین مسکونی سنددار رامسر، نیاسته
۲۵۰
زمین سند دار، روستای پیاز کش رامسر، همراه با جواز
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در پیازکش
زمین سند دار، روستای پیاز کش رامسر، همراه با جواز
۵۰۰
زمین رامسر اولین قطعه از دریا محله لیدو
هر متر زمین: ۴۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۴۰ میلیارد تومان
در لیدو
زمین رامسر اولین قطعه از دریا محله لیدو
۳۵۰۰
زمین رامسر لترنسا
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۰۰ میلیارد تومان
در لترنسا
زمین رامسر لترنسا
۲۶۰۰۰
زمین شهرکی در رامسر
هر متر زمین: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲۰ میلیارد تومان
در سورخانی
زمین شهرکی در رامسر
۱۰۰۰
زمین داخل طرح هادی راجوب
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در راجوب
زمین داخل طرح هادی راجوب
۳۸۰
زمین ۲۷۵ متری در لپاسرک رامسر
هر متر زمین: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۱ میلیارد تومان
در لپاسرک
زمین ۲۷۵ متری در لپاسرک رامسر
۲۷۵
زمین رامسر نزدیک فرودگاه
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۹ میلیارد تومان
در محدوده فرودگاه
زمین رامسر نزدیک فرودگاه
۱۶۰۰
زمین در سرکوسرا جاده تلارسر اربکله
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در سرکوسرا
زمین در سرکوسرا جاده تلارسر اربکله
۵۰۰
زمین نزدیک ساحل دریا در رامسر
هر متر زمین: ۲۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۷/۵ میلیارد تومان
زمین نزدیک ساحل دریا در رامسر
۲۶۲
زمین مسکونی واقع در سلمل جواهرده رامسر
هر متر زمین: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۳ میلیارد تومان
زمین مسکونی واقع در سلمل جواهرده رامسر
۲۵۰
زمین مسکونی در رامسر توساسان طالقانی
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۶ میلیارد تومان
زمین مسکونی در رامسر توساسان طالقانی
۹۲۱
زمین در گاورمک جاده رامسر جواهرده
هر متر زمین: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۳ میلیارد تومان
زمین در گاورمک جاده رامسر جواهرده
۵۰۰
زمین مسکونی نزدیک به تله کابین رامسر
هر متر زمین: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۶ میلیارد تومان
زمین مسکونی نزدیک به تله کابین رامسر
۵۵۲
زمین در گالش محله رامسر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
زمین در گالش محله رامسر
۹۰۰