خرید و فروش اجاره املاک مسکونی و تجاری در شهر رشت | پست ملک

زمین در در ابتدای جاده پیربازار
: ۳ میلیون تومان
: ۱/۵ میلیارد تومان
۱ ساعت پیش
زمین در در ابتدای جاده پیربازار
۵۰۰
زمین داخل طرح هادی، رشت جاده سنگر
:۷۵۰٬۰۰۰تومان
: ۱/۲ میلیارد تومان
۱ ساعت پیش
زمین داخل طرح هادی، رشت جاده سنگر
۱۶۰۰
آپارتمان ۲خوابه در رشت، بلوار شهید چمران
: ۲۰ میلیون تومان
: ۱/۵ میلیارد تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمان ۲خوابه در رشت، بلوار شهید چمران
۲۵ ساله۷۶
فروش آپارتمان ۸۵متری میدان فرزانه رشت
: ۱۹ میلیون تومان
: ۱/۶ میلیارد تومان
۲۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان ۸۵متری میدان فرزانه رشت
۲۱ ساله۸۵
آپارتمان در بلوار باهنر منطقه آب و برق
: ۲۳ میلیون تومان
: ۱/۸ میلیارد تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمان در بلوار باهنر منطقه آب و برق
۲نوساز۷۸
آپارتمان در بلوار لاکان رشت
: ۱۵ میلیون تومان
: ۱/۷ میلیارد تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمان در بلوار لاکان رشت
۳۶ ساله۱۱۴
زمین مسکونی جاده رشت کوچصفهان
: ۳ میلیون تومان
: ۷۵۰ میلیون تومان
۱ روز پیش
زمین مسکونی جاده رشت کوچصفهان
۲۵۰
فروش زمین در فخب رشت
: ۴۳ میلیون تومان
: ۱۵ میلیارد تومان
۱ روز پیش
فروش زمین در فخب رشت
۳۵۰
آپارتمان در رودبارتان
: ۱۳ میلیون تومان
: ۱ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان در رودبارتان
۲۹ ساله۸۰
آپارتمان در میدان امام حسین
: ۱۰ میلیون تومان
: ۹۱۹ میلیون تومان
۱ روز پیش
آپارتمان در میدان امام حسین
۲۹ ساله۹۵
آپارتمان در بلوار گیلان
: ۲۸ میلیون تومان
: ۲/۴ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان در بلوار گیلان
۲۱۷ ساله۸۵
آپارتمان فلکه یخسازی
: ۱۳ میلیون تومان
: ۱/۱ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان فلکه یخسازی
۲۲۱ ساله۸۵
آپارتمان در بلوار لاکان
: ۱۲ میلیون تومان
: ۸۱۹ میلیون تومان
۱ روز پیش
آپارتمان در بلوار لاکان
۲۱۵ ساله۷۰
آپارتمان کیلید نخورده در قلیزاده
: ۲۱ میلیون تومان
: ۳/۲ میلیارد تومان
۱ روز پیش
آپارتمان کیلید نخورده در قلیزاده
۳۲ ساله۱۵۴
آپارتمان در گذر فرخ
: ۱۷ میلیون تومان
: ۱/۲ میلیارد تومان
۲ روز پیش
آپارتمان در گذر فرخ
۲۲۰ ساله۷۵
آپارتمان،میدان فرزانه،بلوار حسینعلی پورابراهیمی
: ۱۸ میلیون تومان
: ۱/۹ میلیارد تومان
۲ روز پیش
آپارتمان،میدان فرزانه،بلوار حسینعلی پورابراهیمی
۲۱ ساله۱۰۳
آپارتمان در مسکن مهر
: ۱۱ میلیون تومان
: ۸۴۹ میلیون تومان
۲ روز پیش
آپارتمان در مسکن مهر
۲۶ ساله۷۵
زمین مسکونی در پاکت سازی رشت
: ۳ میلیون تومان
: ۲۴۰ میلیون تومان
۳ روز پیش
زمین مسکونی در پاکت سازی رشت
۸۰
آپارتمان در خیابان لاکانی، عطا آفرین
: ۱۶ میلیون تومان
: ۱/۴ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان در خیابان لاکانی، عطا آفرین
۲۱۴ ساله۹۰
آپارتمان در بیانی رشت
: ۱۳ میلیون تومان
: ۹۸۹ میلیون تومان
۳ روز پیش
آپارتمان در بیانی رشت
۲۱۷ ساله۷۷
آپارتمان پستک رشت
: ۳۰ میلیون تومان
: ۴/۲ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان پستک رشت
۳۴ ساله۱۴۰
آپارتمان در بلوار شهدا خیابان مولایی
: ۱۰۹ میلیون تومان
: ۱۲ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان در بلوار شهدا خیابان مولایی
۲۱۶ ساله۱۱۰
آپارتمان فلکه گاز کوچه عمادیه
: ۱۹ میلیون تومان
: ۱/۷ میلیارد تومان
۳ روز پیش
آپارتمان فلکه گاز کوچه عمادیه
۲۲۵ ساله۸۸
آپارتمان در رشت، بلوار قلیپور
: ۱۳ میلیون تومان
: ۶۴۹ میلیون تومان
۳ روز پیش
آپارتمان در رشت، بلوار قلیپور
۱۵ ساله۵۱