خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس در شهرک فجر رشت | پست ملک