خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده ۷۰ متری در رشت | پست ملک

فروش آپارتمان در پروژه یاس مسکن مهر رشت
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در مسکن مهر
فروش آپارتمان در پروژه یاس مسکن مهر رشت
۲ خوابنوساز۷۵ متر
فروش آپارتمان ۲ خواب در رودبارتان رشت
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در رودبارتان
فروش آپارتمان ۲ خواب در رودبارتان رشت
۲ خواب۷ ساله۷۸ متر
فروش آپارتمان دو خوابه در رشت، شهرک فجر
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۴۹ میلیون تومان
در شهرک فجر
فروش آپارتمان دو خوابه در رشت، شهرک فجر
۲ خواب۱۵ ساله۷۰ متر
آپارتمان ۲خوابه، استقامت رشت
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در استقامت
آپارتمان ۲خوابه، استقامت رشت
۲ خواب۲۱ ساله۷۵ متر
فروش آپارتمان مستقل ۲خوابه بلوار لاکان رشت
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۴۹ میلیون تومان
در بلوار لاکان
فروش آپارتمان مستقل ۲خوابه بلوار لاکان رشت
۲ خواب۱۲ ساله۷۰ متر
آپارتمان ۲خواب رشت گلباغ نماز نزدیک میدان صابرین
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در گلباغ نماز
آپارتمان ۲خواب رشت گلباغ نماز نزدیک میدان صابرین
۲ خواب۱۶ ساله۷۵ متر
۲خوابه آپارتمان جنوب شرقی در مسکن مهر رشت
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۳۹ میلیون تومان
در مسکن مهر
۲خوابه آپارتمان جنوب شرقی در مسکن مهر رشت
۲ خواب۴ ساله۷۶ متر
آپارتمان ۷۵متری در مسکن مهر رشت
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۲۹ میلیون تومان
در مسکن مهر
آپارتمان ۷۵متری در مسکن مهر رشت
۲ خواب۱ ساله۷۵ متر
آپارتمان ۲خوابه در محله باقرآباد رشت
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در باقرآباد
آپارتمان ۲خوابه در محله باقرآباد رشت
۲ خواب۱۵ ساله۷۱ متر
آپارتمان بازسازی ۷۴ متری گلباغ نماز
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در گلباغ نماز
آپارتمان بازسازی ۷۴ متری گلباغ نماز
۲ خواب۱۵ ساله۷۴ متر
آپارتمان در رشت،کمربندی خرمشهر ۱۴ متری لاله
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در کمربندی خرمشهر
آپارتمان در رشت،کمربندی خرمشهر ۱۴ متری لاله
۲ خواب۹ ساله۷۰ متر
آپارتمان ۲خوابه در توشیبا رشت خیابان سندی
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در توشیبا
آپارتمان ۲خوابه در توشیبا رشت خیابان سندی
۲ خواب۳ ساله۷۸ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در لاکانی رشت
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در لاکانی
فروش آپارتمان ۲خوابه در لاکانی رشت
۲ خواب۱۶ ساله۷۱ متر
آپارتمان فروشی در مسکن مهر رشت
هر متر: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۷۹ میلیون تومان
در مسکن مهر
آپارتمان فروشی در مسکن مهر رشت
۲ خواب۸ ساله۷۹ متر
آپارتمان کمربندی خرمشهر لاله
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در کمربندی خرمشهر
آپارتمان کمربندی خرمشهر لاله
۲ خواب۳ ساله۷۵ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در گلسار رشت قدرالسهم بالا
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در گلسار
فروش آپارتمان ۲خوابه در گلسار رشت قدرالسهم بالا
۲ خواب۱۶ ساله۷۵ متر
حمیدیان رشت، آپارتمان ۲خوابه بفروش میرسد
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۰۹ میلیون تومان
در حمیدیان
حمیدیان رشت، آپارتمان ۲خوابه بفروش میرسد
۲ خواب۹ ساله۷۲ متر
آپارتمان تکخوابه خیابان شهید نظری رشت
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۰۰ میلیون تومان
در خیابان شهید نظری
آپارتمان تکخوابه خیابان شهید نظری رشت
۱ خواب۱۲ ساله۷۰ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه در رشت، حمیدیان
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۶۰ میلیون تومان
در حمیدیان
فروش آپارتمان ۲خوابه در رشت، حمیدیان
۲ خواب۲۱ ساله۷۵ متر
آپارتمان سنددار ۲خوابه در یخسازی رشت
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
در یخسازی
آپارتمان سنددار ۲خوابه در یخسازی رشت
۲ خواب۷ ساله۷۸ متر
آپارتمان ۲خوابه در بلوار احمدزاده رشت
هر متر: ۱۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۸۹ میلیون تومان
در بلوار شهید احمدزاده
آپارتمان ۲خوابه در بلوار احمدزاده رشت
۲ خواب۱۸ ساله۷۱ متر
آپارتمان ۷۰ متری در ابتدای گلسار رشت
هر متر: ۲۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در گلسار
آپارتمان ۷۰ متری در ابتدای گلسار رشت
۲ خواب۶ ساله۷۰ متر
آپارتمان نوساز،گیلان،رشت، مسکن مهر
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۲۹ میلیون تومان
در مسکن مهر
آپارتمان نوساز،گیلان،رشت، مسکن مهر
۲ خوابنوساز۷۸ متر
آپارتمان ۲خوابه در خیابان رزمندگان رشت
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۸۰ میلیون تومان
در خیابان رزمندگان
آپارتمان ۲خوابه در خیابان رزمندگان رشت
۲ خواب۲۳ ساله۷۸ متر
بعدی