خرید و فروش زمین مسکونی در رضوانشهر | پست ملک

فروش زمین ۲۲۸ متری خیابان ۲۲بهمن رضوانشهر
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
فروش زمین ۲۲۸ متری  خیابان ۲۲بهمن رضوانشهر
۲۲۸
فروش زمین باسند در بوعلی سینا رضوانشهر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
فروش زمین باسند در بوعلی سینا رضوانشهر
۷۵۰
فروش زمین مسکونی روستای چکوکه،پونل،رضوانشهر،گیلان
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۸۰ میلیون تومان
فروش زمین مسکونی روستای چکوکه،پونل،رضوانشهر،گیلان
۳۱۲
زمین دو بر در خیابان ۲۲بهمن رضوانشهر
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
زمین دو بر در خیابان ۲۲بهمن رضوانشهر
۲۲۸
فروش زمین گیلان،رضوانشهر خیابان ۲۲ بهمن
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۷۹ میلیون تومان
فروش زمین گیلان،رضوانشهر خیابان ۲۲ بهمن
۲۴۲
زمین مسکونی در پره سر، رضوانشهر
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
زمین مسکونی در پره سر، رضوانشهر
۲۰۰
زمین در لاکتاسر رضوانشهر
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۹۹ میلیون تومان
زمین در لاکتاسر رضوانشهر
۳۱۶
زمین مسکونی ،نوکنده، پرهسر، رضوانشهر
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
زمین مسکونی ،نوکنده، پرهسر، رضوانشهر
۴۲۶
زمین ساحلی در رضوانشهر نوکنده پره سر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
زمین ساحلی در رضوانشهر نوکنده پره سر
۲۵۰
زمین در رضوانشهر روستای سکام
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۴۰ میلیون تومان
زمین در رضوانشهر روستای سکام
۲۰۵
زمین مسکونی در پره سر گیلان (خلخالیان)
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
زمین مسکونی در پره سر گیلان (خلخالیان)
۳۵۵
زمین مسکونی رضوانشهر نزدیک ساحل پره سر
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
زمین مسکونی رضوانشهر نزدیک ساحل پره سر
۳۰۰
زمین مسکونی رضوانشهر، پره سر، نوکنده
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
زمین مسکونی رضوانشهر، پره سر، نوکنده
۴۴۰
زمین مسکونی ۳۱۲متر با تک برگ رضوانشهر چکوچه پشت
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۸۰ میلیون تومان
زمین مسکونی ۳۱۲متر با تک برگ رضوانشهر چکوچه پشت
۳۱۲
۳۱۲متر زمین مسکونی سند تک برگ شش دانگ
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۸۰ میلیون تومان
۳۱۲متر زمین مسکونی سند تک برگ شش دانگ
۳۱۲