خرید و فروش زمین مسکونی در رودبنه | پست ملک

فروش زمین مسکونی باسند روستای دستک رودبنه
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی باسند روستای دستک رودبنه
۴۰۰
فروش ۵۰۰ متر زمین مسکونی در اطراف رودبنه
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
فروش ۵۰۰ متر زمین مسکونی در اطراف رودبنه
۵۰۰
فروش زمین ۳۹۰ متری باسند در ناصر کیاده رودبنه
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۹۹ میلیون تومان
فروش زمین ۳۹۰ متری باسند در ناصر کیاده رودبنه
۳۹۰
فروش زمین مسکونی در نقره ده،رودبنه
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی در نقره ده،رودبنه
۵۰۰
زمین در ناصرکیاده، رودبنه گیلان
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
زمین در ناصرکیاده، رودبنه گیلان
۸۰۰
فروش زمین با پروانه نزدیک رودبنه
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۶ میلیارد تومان
فروش زمین با پروانه نزدیک رودبنه
۲۵۰۰
زمین در رودبنه
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۷۴ میلیون تومان
زمین  در رودبنه
۳۰۵
زمین داخل طرح هادی رودبنه
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۶۹ میلیون تومان
زمین داخل طرح هادی رودبنه
۲۹۴
فروش زمین در رودبنه گیلان
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۰۰ میلیون تومان
در رودبنه
فروش زمین در رودبنه گیلان
۳۰۰
زمین در بین رودبنه و آستانه،ویو شیطان کوه
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
زمین در بین رودبنه و آستانه،ویو شیطان کوه
۷۶۳