خرید و فروش زمین مسکونی در ساری | پست ملک

فروش زمین در روستای زرین آباد علیا ساری
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۲۴ میلیون تومان
در زرین آباد علیا
فروش زمین در روستای زرین آباد علیا ساری
۱۲۰
فروش زمین در روستای سلیم شیخ،ساری،مازندران
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۹۹ میلیون تومان
در سلیم شیخ
فروش زمین در روستای سلیم شیخ،ساری،مازندران
۳۷۱
فروش زمین در امام زاده عباس،ساری،مازندران
هر متر زمین: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۹۹ میلیون تومان
در امام‌زاده عباس
فروش زمین در امام زاده عباس،ساری،مازندران
۴۵
فروش زمین شهری در بلوار کشاورز ساری
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۴۹ میلیون تومان
در بلوار کشاورز
فروش زمین شهری در بلوار کشاورز ساری
۱۱۸
فروش زمین دونبش در کمربندی جنوبی ساری
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۲۹ میلیون تومان
در کمربندی جنوبی
فروش زمین دونبش در کمربندی جنوبی ساری
۱۱۷
فروش زمین در روستای اسبورز ساری
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در اسبورز
فروش زمین در روستای اسبورز ساری
۲۰۰۰
زمین با مجوز ،فونداسیون شده در شریف آباد ساری
هر متر زمین: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در شرف آباد
زمین با مجوز ،فونداسیون شده در شریف آباد ساری
۱۳۳
زمین مسکونی در شرف آباد ساری
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۹۹ میلیون تومان
در شرف آباد
زمین مسکونی در شرف آباد ساری
۱۵۳
زمین در روستای ورکی، ساری
هر متر زمین:هشتصد هزارتومان
قیمت کل: ۸۰۰ میلیون تومان
در ورکی
زمین در روستای ورکی، ساری
۱۰۰۰
فروش زمین مسکونی در ساری کوی شفامهر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در شفا
فروش زمین مسکونی در ساری کوی شفامهر
۲۰۰
فروش زمین در اوجامحله ساری
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۰۰ میلیون تومان
در اوجا محله
فروش زمین در اوجامحله  ساری
۲۵۰
زمین در روستای اسبورز ، مازندران ،ساری
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۲۰ میلیون تومان
در اسبورز
زمین در روستای اسبورز ، مازندران ،ساری
۳۲۰
زمین نزدیک ساری روستای زیبای اسبورز
هر متر زمین:نهصد هزارتومان
قیمت کل: ۴۵۰ میلیون تومان
در اسبورز
زمین نزدیک ساری روستای زیبای اسبورز
۵۰۰
فروش زمین در مازندران، ساری ،روستای امره
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در امره
فروش زمین در مازندران، ساری ،روستای امره
۹۰۰
فروش زمین مازندران،ساری، روستای پهنه کلا
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۸ میلیارد تومان
در پهنه کلا
فروش زمین مازندران،ساری، روستای پهنه کلا
۶۰۰
فروش زمین درطالقانی محله ساری
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۴۵ میلیون تومان
در طالقانی محله
فروش زمین درطالقانی محله ساری
۲۵۸
زمین کوی اصحاب ساری
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در کوی اصحاب
زمین کوی اصحاب ساری
۱۴۴
زمین در ساری ، پایین کولا
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۳۰ میلیون تومان
در پایین کولا
زمین در ساری ، پایین کولا
۳۶۵
۱۰۴ متر زمین مسکونی واقع در ساری دخانیات
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۹۹ میلیون تومان
در بلوار عسکری محمدیان
۱۰۴ متر زمین مسکونی واقع در ساری دخانیات
۱۰۴
زمین ۲۰۰ متری بلوار امام رضا روبروی بازار رضا
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در بلوار امام رضا
زمین ۲۰۰ متری بلوار امام رضا روبروی بازار رضا
۲۰۰
زمین در سنگبن ساری
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۰۰ میلیون تومان
در سنگ بن
زمین در سنگبن ساری
۳۰۰
زمین تو بافت روستای سقندین کلا
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۵۹ میلیون تومان
در سقندین کلا
زمین تو بافت روستای سقندین کلا
۲۳۰
زمین واقع در اوجا محله ، جاده دریا ساری
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در اوجا محله
زمین واقع در اوجا محله ، جاده دریا ساری
۳۰۹
زمین داخل بافت ماهفروزمحله ساری
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در ماهفروز محله
زمین داخل بافت ماهفروزمحله ساری
۶۰۵