خرید و فروش زمین مسکونی ۱۰۰ متری در ساری | پست ملک

فروش ۱۲۰ متر زمین در پایین دزا ساری
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۸۰ میلیون تومان
در پایین دزا
فروش ۱۲۰ متر زمین در پایین دزا ساری
۱۲۰ متر
فروش ۱۲۸متر زمین در مهدشت ساری
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۵۴ میلیون تومان
در مهدشت
فروش ۱۲۸متر زمین در مهدشت ساری
۱۲۸ متر
فروش ۱۱۸ متر زمین مسکونی در بالادزا ساری
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۴۹ میلیون تومان
در بالادزا
فروش  ۱۱۸ متر زمین مسکونی در بالادزا ساری
۱۱۸ متر
فروش زمین مسکونی ۱۲۵ متری ساری بلوار کشاورز
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۰۰ میلیون تومان
در بلوار کشاورز
فروش زمین مسکونی ۱۲۵ متری ساری بلوار کشاورز
۱۲۵ متر
فروش ۱۲۰ متر زمین مسکونی پایین دزا ساری
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۴۹ میلیون تومان
در پایین دزا
فروش ۱۲۰ متر زمین مسکونی پایین دزا ساری
۱۲۰ متر
فروش ۱۱۲ متر زمین مسکونی در پایین دزا ساری
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۴۹ میلیون تومان
در پایین دزا
فروش ۱۱۲ متر زمین مسکونی در پایین دزا ساری
۱۱۲ متر
فروش زمین در روستای زرین آباد علیا ساری
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۲۴ میلیون تومان
در زرین آباد علیا
فروش زمین در روستای زرین آباد علیا ساری
۱۲۰ متر
فروش زمین شهری در بلوار کشاورز ساری
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۴۹ میلیون تومان
در بلوار کشاورز
فروش زمین شهری در بلوار کشاورز ساری
۱۱۸ متر
فروش زمین دونبش در کمربندی جنوبی ساری
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۲۹ میلیون تومان
در کمربندی جنوبی
فروش زمین دونبش در کمربندی جنوبی ساری
۱۱۷ متر
زمین با مجوز ،فونداسیون شده در شریف آباد ساری
هر متر زمین: ۱۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در شرف آباد
زمین با مجوز ،فونداسیون شده در شریف آباد ساری
۱۳۳ متر
زمین کوی اصحاب ساری
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در کوی اصحاب
زمین کوی اصحاب ساری
۱۴۴ متر
۱۰۴ متر زمین مسکونی واقع در ساری دخانیات
هر متر زمین: ۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۹۹ میلیون تومان
در بلوار عسکری محمدیان
۱۰۴ متر زمین مسکونی واقع در ساری دخانیات
۱۰۴ متر
زمین در ساری فهمیده
هر متر زمین:۱۰۹٬۰۹۰تومان
قیمت کل: ۱۱ میلیون تومان
در فهمیده
زمین در ساری فهمیده
۱۱۰ متر