خرید و فروش اجاره املاک مسکونی و تجاری در شیراز | پست ملک

فروش اپارتمان در زرهی شیراز
هر متر: ۲۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۲ میلیارد تومان
در زرهی
فروش اپارتمان در زرهی شیراز
۳ خواب۸ ساله۱۶۵ متر
فروش آپارتمان در شهرک گلدشت حافظ
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در گلدشت حافظ
فروش آپارتمان در شهرک گلدشت حافظ
۲ خوابنوساز۱۳۲ متر
فروش آپارتمان در شهرک فرهنگیان شیراز
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در فرهنگیان
فروش آپارتمان در شهرک فرهنگیان شیراز
۳ خواب۱ ساله۱۴۰ متر
فروش آپارتمان در شیراز، هفت تنان
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در هفت تنان
فروش آپارتمان در شیراز، هفت تنان
۲ خواب۹ ساله۸۱ متر
واحد اپارتمان ۲ خوابه در شهرک امام رضا ، فرگاز
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در آب جوار
واحد اپارتمان ۲ خوابه در شهرک امام رضا ، فرگاز
۲ خواب۹ ساله۱۱۸ متر
آپارتمان ۳ خوابه در شیراز، شهرک گلستان شمالی
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در شهرک گلستان شمالی
آپارتمان ۳ خوابه در شیراز، شهرک گلستان شمالی
۳ خواب۳ ساله۱۲۸ متر
آپارتمان شیراز بلوار ایمان جنوبی
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در ایمان جنوبی
آپارتمان شیراز بلوار ایمان جنوبی
۲ خواب۱۵ ساله۲۱۳ متر
آپارتمان شیراز خیابان ارم
هر متر: ۳۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۸/۵ میلیارد تومان
در ارم
آپارتمان شیراز خیابان ارم
۳ خواب۱۳ ساله۲۴۵ متر
آپارتمان ۲خوابه در فرهنگ شهر
هر متر: ۲۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در فرهنگ شهر
آپارتمان ۲خوابه در فرهنگ شهر
۲ خواب۱۶ ساله۱۲۵ متر
آپارتمان ۲ خوابه در تحویلی کوچه ۳
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در تحویلی
آپارتمان ۲ خوابه در تحویلی کوچه ۳
۲ خواب۹ ساله۱۱۳ متر
آپارتمان ۳خوابه در محله انجیر
هر متر: ۱۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۷ میلیارد تومان
در محله انجیر (کلبه)
آپارتمان ۳خوابه در محله انجیر
۳ خوابنوساز۱۹۴ متر
آپارتمان ۱۲۰متری در تاچارا
هر متر: ۲۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در تاچارا
آپارتمان ۱۲۰متری در تاچارا
۲ خواب۱۳ ساله۱۲۰ متر
آپارتمان واقع در فضیلت آزادگان بلوار باران
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در فضیلت
آپارتمان واقع در فضیلت آزادگان بلوار باران
۳ خواب۲۰ ساله۱۱۷ متر
آپارتمان شهر صدرا نبش بلوار زاگرس
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در شهر صدرا
آپارتمان شهر صدرا نبش بلوار زاگرس
۲ خواب۷ ساله۱۱۲ متر
آپارتمان ۲خوابه در فرگاز
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در شهرک امام رضا (فرگاز)
آپارتمان ۲خوابه در فرگاز
۲ خواب۱ ساله۹۷ متر
آپارتمان شهرک گلستان
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در شهرک گلستان
آپارتمان شهرک گلستان
۲ خواب۱۶ ساله۸۰ متر
فروش آپارتمان بلوار ارتش قاآنی جنوبی
هر متر: ۱۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
در بلوار ارتش
فروش آپارتمان بلوار ارتش قاآنی جنوبی
۲ خواب۴ ساله۱۲۰ متر
آپارتمان در شریف آباد ، بیست متری فاضل
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در شریف‌آباد
آپارتمان در شریف آباد ، بیست متری فاضل
۴ خواب۲۱ ساله۱۵۲ متر
آپارتمان در شهر صدرا فاز ۲ شیراز
هر متر: ۱۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در شهر صدرا
آپارتمان در شهر صدرا  فاز ۲ شیراز
۲ خواب۴ ساله۹۰ متر
آپارتمان در بهترین نقطه ماهفیروزان
هر متر: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۴۹ میلیون تومان
در ماه فیروزان
آپارتمان در بهترین نقطه ماهفیروزان
۱ خواب۲ ساله۷۰ متر
آپارتمان شهرک انجیره
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در شهرک انجیره
آپارتمان شهرک انجیره
۲ خواب۴ ساله۱۱۰ متر
آپارتمان مسکونی در شیراز ترمینال باربری
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در ترمینال باربری
آپارتمان مسکونی در شیراز ترمینال باربری
۲ خواب۱۱ ساله۱۰۴ متر
آپارتمان واقع در قدوسی شرقی
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۹ میلیارد تومان
در قدوسی شرقی
آپارتمان واقع در قدوسی شرقی
۲ خواب۹ ساله۱۳۰ متر
آپارتمان در شیراز شریف‌آباد
هر متر: ۱۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در شریف‌آباد
آپارتمان در شیراز شریف‌آباد
۲ خواب۳ ساله۹۵ متر
قبلیبعدی