خرید و فروش زمین مسکونی در سیاهکل | پست ملک

فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته، سیاهکل
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته، سیاهکل
۶۷۷
فروش ۲۰۰ متر زمین در روستای سپردان سیاهکل
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۰۰ میلیون تومان
فروش ۲۰۰ متر زمین در روستای سپردان سیاهکل
۲۰۰
فروش زمین مسکونی سیاهکل،دیلمان، اسپیلی
هر متر زمین: ۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۹۹ میلیون تومان
فروش زمین مسکونی سیاهکل،دیلمان، اسپیلی
۵۴۳
فروش زمین روستای فشتال ، سیاهکل
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۵۰ میلیون تومان
فروش زمین روستای فشتال ، سیاهکل
۳۰۰
فروش زمین در گلچینک سیاهکل
هر متر زمین: ۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱ میلیارد تومان
فروش زمین  در گلچینک سیاهکل
۵۰۰
زمین شهری در سیاهکل جاده کوجیل
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
زمین شهری در سیاهکل جاده کوجیل
۲۴۴
زمین با سند در سیاهکل گیلان
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
زمین با سند در سیاهکل گیلان
۶۴۱
زمین مسکونی در روستای ازبرم جاده سیاهکل لاهیجان
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۰۰ میلیون تومان
زمین مسکونی در روستای ازبرم جاده سیاهکل لاهیجان
۳۰۰
زمین مسکونی بین سیاهکل و آستانه اشرفیه
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۹۹ میلیون تومان
زمین مسکونی  بین سیاهکل و آستانه اشرفیه
۲۱۹
فروش زمین ۲۳۲ متر گیلان سیاهکل کوچه شمس جهان
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
فروش زمین ۲۳۲ متر گیلان سیاهکل کوچه شمس جهان
۲۳۲
زمین مسکونی ۴۴۸ متر، ۱۵۰ متر جواز ساخت
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
زمین مسکونی ۴۴۸ متر، ۱۵۰ متر جواز ساخت
۴۴۸
۱۵۰ متر زمین ویلایی شمال سیاهکل
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۴۶۵ میلیون تومان
۱۵۰ متر زمین ویلایی شمال سیاهکل
۱۵۰
۳۰۰ متر زمین مسکونی روستای پاشاکی
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۰۰ میلیون تومان
۳۰۰ متر زمین مسکونی روستای پاشاکی
۳۰۰
فروش ۲۰۰متر زمین مسکونی دهستان خرارود
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۰۰ میلیون تومان
فروش ۲۰۰متر زمین مسکونی دهستان خرارود
۲۰۰