خرید و فروش املاک مسکونی در تبریز | پست ملک

فروش آپارتمان ۱۱۵ متری خیابان عارف تبریز
هر متر: ۱۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
فروش آپارتمان ۱۱۵ متری خیابان عارف تبریز
۲ خواب۱ ساله۱۱۵ متر
فروش آپارتمان دو خوابه در خیابان عباسی تبریز
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
فروش آپارتمان دو خوابه در خیابان عباسی تبریز
۲ خواب۲ ساله۹۰ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه برج سیمرغ خیابان بختر تبریز
هر متر: ۲۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
فروش آپارتمان ۲خوابه برج سیمرغ خیابان بختر تبریز
۲ خوابنوساز۹۳ متر
فروش آپارتمان تگخوابه،تبریز، مالا زینال
هر متر: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۲۰ میلیون تومان
فروش آپارتمان تگخوابه،تبریز، مالا زینال
۱ خواب۸ ساله۶۴ متر
آپارتمان ۲ خوابه در آبرسان تبریز
هر متر: ۲۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
آپارتمان ۲ خوابه در آبرسان تبریز
۲ خواب۱۰ ساله۷۳ متر
آپارتمان ۲خوابه در خیابان اصلی دامپزشکی تبریز
هر متر: ۱۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
آپارتمان ۲خوابه در خیابان اصلی دامپزشکی تبریز
۲ خواب۱۲ ساله۸۲ متر
آپارتمان ۲خوابه شهرک شهید بهشتی تبریز
هر متر: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۴۹ میلیون تومان
آپارتمان ۲خوابه شهرک شهید بهشتی تبریز
۲ خوابقدیمی۱۰۵ متر
آپارتمان ۴خوابه در کوی الهی پرست تبریز
هر متر: ۱۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳۳ میلیارد تومان
آپارتمان ۴خوابه در کوی الهی پرست تبریز
۴ خوابنوساز۳۰۰ متر
آپارتمان ۳خوابه در میرداماد تبریز
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
آپارتمان ۳خوابه در میرداماد تبریز
۳ خواب۱۲ ساله۱۴۰ متر
آپارتمان در کوی سهند تبریز
هر متر: ۲۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۶ میلیارد تومان
آپارتمان در کوی سهند تبریز
۳ خواب۱ ساله۱۵۵ متر
آپارتمان در مسکن مهر تبریز
هر متر: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۵۱۹ میلیون تومان
آپارتمان در مسکن مهر تبریز
۱ خواب۱۰ ساله۷۲ متر
آپارتمان در زعفرانیه تبریز
هر متر: ۲۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
آپارتمان در زعفرانیه تبریز
۲ خواب۴ ساله۱۲۲ متر
آپارتمان ۳خوابه در الهیه رشدیه تبریز
هر متر: ۲۱ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۹ میلیارد تومان
آپارتمان ۳خوابه در الهیه رشدیه تبریز
۳ خواب۱۷ ساله۱۳۸ متر
آپارتمان خام در کوی بهشتی تبریز
هر متر: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
آپارتمان خام در کوی بهشتی تبریز
۲ خوابنوساز۱۰۵ متر