خرید و فروش زمین مسکونی در تالش | پست ملک

فروش زمین مسکونی در روستای لمرسفلی، تالش،گیلان
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۵۹ میلیون تومان
فروش زمین مسکونی در روستای لمرسفلی، تالش،گیلان
۲۲۰
زمین در بلوار امام رضا تالش
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
زمین در بلوار امام رضا تالش
۲۸۰
زمین با مجوز در تالش
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۴ میلیارد تومان
زمین با مجوز در تالش
۱۱۱۷
زمین مسکونی در جاده تالش به اسالم
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
زمین مسکونی در جاده تالش به اسالم
۳۸۰
زمین در تالش شهرک دامداران
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۲۵ میلیون تومان
زمین در تالش شهرک دامداران
۲۵۰
زمین مسکونی در شهرک پیام نور تالش
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
زمین مسکونی در شهرک پیام نور تالش
۵۷۰
زمین با پروانهدر تالش لب دریا
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۲ میلیارد تومان
زمین با پروانهدر تالش لب دریا
۲۲۰
۲۱۰مترمربع مسکونی لیسارحجت محله باویو دریا وجنگل
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۹۹ میلیون تومان
۲۱۰مترمربع مسکونی لیسارحجت محله باویو دریا وجنگل
۲۱۰
زمین مسکونی در تالش
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۳۹ میلیون تومان
زمین مسکونی در تالش
۲۲۲
زمین مسکونی در تالش
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۶۵۴ میلیون تومان
زمین مسکونی در تالش
۲۱۸
زمین ،کاربری مسکونی تالش خیابان نهضت
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۵۰ میلیون تومان
زمین ،کاربری مسکونی تالش خیابان نهضت
۲۵۰
زمین سندتک برگ در پره سر نزدیک رضوانشهر
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۷ میلیارد تومان
زمین سندتک برگ در پره سر نزدیک رضوانشهر
۳۷۰
زمین مسکونی ۴۰۰متر در تالش
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
زمین مسکونی ۴۰۰متر در تالش
۴۰۰
فروش زمین مسکونی در تالش میدان نماز
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۹۴۵ میلیون تومان
فروش زمین مسکونی در تالش میدان نماز
۲۶۳
فروش زمین ۴۳۰ متر در راهنما محله قروق-پروانه
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
فروش زمین ۴۳۰ متر در راهنما محله قروق-پروانه
۴۳۰
۱۰۰ متر زمین مسکونی خطبه سرا
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲۶۰ میلیون تومان
۱۰۰ متر زمین مسکونی خطبه سرا
۱۰۰
۴۴۴ متر زمین با پروانه نزدیک بیمارستان تالش
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
۴۴۴ متر زمین با پروانه نزدیک بیمارستان تالش
۴۴۴
۲۵۰ متر زمین دو نبش شهرک مخابرات تالش
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲ میلیارد تومان
۲۵۰ متر زمین دو نبش شهرک مخابرات تالش
۲۵۰
۵۷۰متر زمین شهرک نور تالش خیابان ۲۰متری
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
۵۷۰متر زمین شهرک نور تالش خیابان ۲۰متری
۵۷۰