خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس در تهران‌سر تهران | پست ملک

آپارتمان ۲خوابه در بلوار تهرانسر
هر متر: ۴۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۷ میلیارد تومان
در تهران‌سر
آپارتمان ۲خوابه در بلوار تهرانسر
۲ خوابنوساز۱۰۲ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه تهرانسر،بازسازی، قولنامه‌ای
هر متر: ۲۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در تهران‌سر
فروش آپارتمان ۲خوابه تهرانسر،بازسازی، قولنامه‌ای
۲ خواب۲۶ ساله۶۳ متر
آپارتمان در تهران‌سر بلوار گلها
هر متر: ۴۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در تهران‌سر
آپارتمان در تهران‌سر بلوار گلها
۱ خواب۸ ساله۶۳ متر
فروش آپارتمان ۲خوابه تهرانسر شمالی بلوار لاله
هر متر: ۳۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۷ میلیارد تومان
در تهران‌سر
فروش آپارتمان ۲خوابه تهرانسر شمالی بلوار لاله
۲ خواب۶ ساله۱۳۰ متر
آپارتمان ۲ خواب در تهرانسر
هر متر: ۳۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در تهران‌سر
آپارتمان ۲ خواب در تهرانسر
۲ خواب۶ ساله۱۰۵ متر
آپارتمان ۲ خوابه تهران‌سر فول امکانات
هر متر: ۳۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۹ میلیارد تومان
در تهران‌سر
آپارتمان ۲ خوابه تهران‌سر فول امکانات
۲ خواب۸ ساله۸۱ متر
آپارتمان ۲ خوابه میدان کمال الملک تهرانسر
هر متر: ۳۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در تهران‌سر
آپارتمان ۲ خوابه میدان کمال الملک تهرانسر
۲ خواب۱۸ ساله۷۷ متر
آپارتمان ۲ خواب در شهرک استقلال تهرانسر
هر متر: ۳۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۵ میلیارد تومان
در تهران‌سر
آپارتمان ۲ خواب در شهرک استقلال تهرانسر
۲ خواب۹ ساله۷۲ متر