خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس در تهرانپارس غربی تهران | پست ملک

فروش اپارتمان ۶۰ متری تهرانپارس غربی
هر متر: ۴۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
فروش اپارتمان ۶۰ متری تهرانپارس غربی
۱ خواب۱۸ ساله۶۰ متر
فروش آپارتمان تهرانپارس بالاتر از فلکه سوم
هر متر: ۴۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
فروش آپارتمان تهرانپارس بالاتر از فلکه سوم
۱ خواب۲۰ ساله۵۳ متر
آپارتمان تهرانپارس غربی بین عادل و طاهری
هر متر: ۴۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۸ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان تهرانپارس غربی بین عادل و طاهری
۲ خواب۱۹ ساله۹۸ متر
آپارتمان تهرانپارس غربی باقری
هر متر: ۴۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۲ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان تهرانپارس غربی باقری
۲ خواب۱۱ ساله۹۱ متر
آپارتمان تهران پارس تکخوابه
هر متر: ۴۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان تهران پارس تکخوابه
۱ خواب۱۸ ساله۵۱ متر
آپارتمان تهرانپارس غربی بین گیو و رستم
هر متر: ۴۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان تهرانپارس غربی بین گیو و رستم
۲ خواب۱۵ ساله۶۹ متر
آپارتمان ۲خوابه برج دوقلوی بهار تهرانپارس
هر متر: ۴۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۲خوابه برج دوقلوی بهار تهرانپارس
۲ خواب۹ ساله۱۱۳ متر
آپارتمان ۸۵ متری ۲ خوابه تک واحدی
هر متر: ۴۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۹ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۸۵ متری ۲ خوابه تک واحدی
۲ خواب۱۶ ساله۸۵ متر
آپارتمان ۷۰ متری تهرانپارس فرعی رشید
هر متر: ۵۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۷۰ متری  تهرانپارس فرعی رشید
۱ خوابقدیمی۷۰ متر
آپارتمان ۷۵ متر نورگیر عالی
هر متر: ۴۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۷۵ متر نورگیر عالی
۲ خواب۲۳ ساله۷۵ متر
فول امکانات کمدیواری آشپزخانه مدرن نما ۳ بعدی
توافقی
در تهرانپارس غربی
فول امکانات کمدیواری آشپزخانه مدرن نما ۳ بعدی
۳ خواب۱ ساله۱۳۵ متر