خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج نوساز و کارکرده در تهرانپارس غربی تهران | پست ملک

فروش آپارتمان تهرانپارس بالاتر از فلکه سوم
هر متر: ۴۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۶ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
فروش آپارتمان تهرانپارس بالاتر از فلکه سوم
۱۲۰ ساله۵۳
آپارتمان تهرانپارس غربی بین عادل و طاهری
هر متر: ۴۹ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۸ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان تهرانپارس غربی بین عادل و طاهری
۲۱۹ ساله۹۸
آپارتمان تهرانپارس غربی باقری
هر متر: ۴۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۴/۲ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان تهرانپارس غربی باقری
۲۱۱ ساله۹۱
آپارتمان تهران پارس تکخوابه
هر متر: ۴۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۳ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان تهران پارس تکخوابه
۱۱۸ ساله۵۱
آپارتمان تهرانپارس غربی بین گیو و رستم
هر متر: ۴۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۲ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان تهرانپارس غربی بین گیو و رستم
۲۱۵ ساله۶۹
آپارتمان ۲خوابه برج دوقلوی بهار تهرانپارس
هر متر: ۴۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۲خوابه برج دوقلوی بهار تهرانپارس
۲۹ ساله۱۱۳
آپارتمان ۸۵ متری ۲ خوابه تک واحدی
هر متر: ۴۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۹ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۸۵ متری ۲ خوابه تک واحدی
۲۱۶ ساله۸۵
آپارتمان ۷۰ متری تهرانپارس فرعی رشید
هر متر: ۵۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۷۰ متری  تهرانپارس فرعی رشید
۱قدیمی۷۰
آپارتمان ۷۵ متر نورگیر عالی
هر متر: ۴۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۵ میلیارد تومان
در تهرانپارس غربی
آپارتمان ۷۵ متر نورگیر عالی
۲۲۳ ساله۷۵
فول امکانات کمدیواری آشپزخانه مدرن نما ۳ بعدی
توافقی
در تهرانپارس غربی
فول امکانات کمدیواری آشپزخانه مدرن نما ۳ بعدی
۳۱ ساله۱۳۵