خرید و فروش زمین مسکونی در تنکابن | پست ملک

فروش زمین مسکونی ۳۰۰ متری در توکله تنکابن
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در توکله
فروش زمین مسکونی ۳۰۰ متری در توکله تنکابن
۳۰۰
فروش زمین ۱۶۱۰ متری مسکونی در قلعه گردن تنکابن
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۱۰/۷ میلیارد تومان
در قلعه گردن
فروش زمین ۱۶۱۰ متری مسکونی در قلعه گردن تنکابن
۱۶۱۰
فروش زمین در ولی آباد تنکابن سند تک برگ
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۶ میلیارد تومان
در ولی آباد
فروش زمین در ولی آباد تنکابن سند تک برگ
۲۰۱
زمین با سند در تنکابن میدان کریم آباد
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۳ میلیارد تومان
در کریم آباد
زمین با سند در تنکابن میدان کریم آباد
۳۷۶
زمین ۵۰۰متری تنکابن، بر جاده دوهزار
هر متر زمین: ۱۰ میلیون تومان
قیمت کل: ۵ میلیارد تومان
در جاده دوهزار
زمین ۵۰۰متری تنکابن، بر جاده دوهزار
۵۰۰
زمین مسکونی سند دار در برامسر تنکابن
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در برامسر
زمین مسکونی سند دار در برامسر تنکابن
۱۷۶
فروش زمین در میانرود تنکابن
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در میانرود
فروش زمین در میانرود تنکابن
۲۱۳
فروش زمین در تنکابن روستای لزربن
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۱ میلیارد تومان
در لزربن
فروش زمین در تنکابن روستای لزربن
۴۲۵
فروش زمین در لشتو، تنکابن
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۱ میلیارد تومان
در لشتو
فروش زمین در لشتو، تنکابن
۳۱۰
فروش زمین مسکونی در تنکابن، کارکوه
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۹ میلیارد تومان
در کارکوه
فروش زمین مسکونی در تنکابن، کارکوه
۳۲۰
زمین شهرکی واقع در نعمت آباد، تنکابن
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۵ میلیارد تومان
در نعمت آباد
زمین شهرکی واقع در نعمت آباد، تنکابن
۲۵۲
زمین سند دار ،تنکابن، سلیمان آباد
هر متر زمین: ۳ میلیون تومان
قیمت کل: ۷۴۹ میلیون تومان
در سلیمان آباد
زمین سند دار ،تنکابن، سلیمان آباد
۲۲۰
۳۵۰متر زمین شیرج محله تنکابن
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۷ میلیارد تومان
در شیرج محله بزرگ
۳۵۰متر زمین شیرج محله تنکابن
۳۵۰
زمین در تنکابن، لشگرک داخل بافت
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در لشگرک
زمین در تنکابن، لشگرک داخل بافت
۳۱۵
فروش زمین واقع در ولی آباد تنکابن
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در ولی آباد
فروش زمین واقع در ولی آباد تنکابن
۳۰۹
زمین داخل بافت باسند،تنکابن،خلخال محله
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۴ میلیارد تومان
در خلخال محله جدید
زمین داخل بافت  باسند،تنکابن،خلخال محله
۳۳۰
زمین با ویوو دریا در چلاسر تنکابن
هر متر زمین: ۷ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در چلاسر
زمین با ویوو دریا در چلاسر تنکابن
۳۲۶
زمین در زنگیشامحله تنکابن
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۱/۳ میلیارد تومان
در زنگيشاه محله
زمین در زنگیشامحله تنکابن
۳۳۷
زمین برای ویلا در سلیم آباد تنکابن
هر متر زمین: ۴ میلیون تومان
قیمت کل: ۸۵۹ میلیون تومان
در سیاهگل چال
زمین برای ویلا در سلیم آباد تنکابن
۲۲۶
زمین مسکونی در زنگشامحله با قابلیت مغازه تجاری
هر متر زمین: ۱۲ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۴ میلیارد تومان
در زنگيشاه محله
زمین مسکونی در زنگشامحله با قابلیت مغازه تجاری
۲۰۰
زمین ویلایی در بالاشیرود تنکابن
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۶/۵ میلیارد تومان
در بالاشیرود
زمین ویلایی در بالاشیرود تنکابن
۱۳۰۰
زمین واقع در جلیل آباد تنکابن
هر متر زمین: ۸ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۸ میلیارد تومان
در جلیل آباد
زمین واقع در جلیل آباد تنکابن
۳۳۹
زمین در روستای کارکوه تنکابن
هر متر زمین: ۵ میلیون تومان
قیمت کل: ۳/۳ میلیارد تومان
در کارکوه
زمین در روستای کارکوه تنکابن
۶۶۶
زمین مسکونی سنددار، در لشگرک تنکابن
هر متر زمین: ۶ میلیون تومان
قیمت کل: ۲/۲ میلیارد تومان
در لشگرک
زمین مسکونی سنددار، در لشگرک تنکابن
۳۷۰