مشاور املاک (کرج)

مصطفی نوند

  • ۰۹۳۸۹۷۲۲۹۲۹
  • درباره مشاور

    حوزه کاری:کارمندان شمالی،جهانشهر غربی،کارمندان جنوبی و اتحاد فعال در فایل های خرید،فروش،اجاره و مشارکت در ساخت