پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف تهران

استان تهران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف تهران بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه تهران مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در تهران

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در تهران

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در تهران:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۲۰۰۰۰.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: شهریار
  • زمان ثبت: دی ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در تهران:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۲.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: ورامین
  • زمان ثبت: فروردین ۱۴۰۳

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف تهران

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف تهران در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در ورامین۲.۰
میانگین قیمت زمین در قرچک۳.۳
میانگین قیمت زمین در قیام‌دشت۶.۰
میانگین قیمت زمین در پاکدشت۷.۳
میانگین قیمت زمین در شهران شمالی۷.۵
میانگین قیمت زمین در چیتگر۱۴.۵
میانگین قیمت زمین در بهاران۸۵.۰
میانگین قیمت زمین در شهریار۶۶۷۰.۴