مشاورین املاک در محدوده فاز ۱ شهر اندیشه

مسعود اسکندری

فاز ۱
مشاور آزاد
۱

امین خرمی

فاز ۱
مشاور آزاد
۰

مینا شریف نیا

فاز ۱
مشاور آزاد
۰