آژانس‌های املاک شهر کرج

ایران زمین

تلفن ثابت: ۳۴۴۳۸۳۷۲

خانه آلما

تلفن ثابت: ۰۲۶۳۴۴۶۵۶۱۱

خالقی فردیس

تلفن ثابت: ۰۲۶۳۶۵۴۹۶۹۳

املاک آسایش

تلفن ثابت: ۰۲۱۶۵۷۲۲۴۳۸

دپارتمان املاک آقازاده

تلفن ثابت: ۰۲۶۴۴۲۵۲۲۲۵