آژانس‌های املاک شهر مشهد

صفحه ۱/۲

کارگزاری حافظ

الهیه
تلفن ثابت: ۳۵۲۲۴۵۰۲

طالبی

پنج تن آل عبا
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۲۱۳۱۸۴۳

مسکن ولی پور

فرهنگ
تلفن ثابت: ۳۶۰۲۵۶۹۱,۳

املاك ثامن

امام رضا
تلفن ثابت: ۰۹۱۵۳۰۳۹۵۲۵

پورافشین

انقلاب
تلفن ثابت: ۳۳۸۹۲۹۸۴

زنگنه

سیدی
تلفن ثابت: ۳۳۸۱۲۱۵۲

ناصری

امام رضا
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۳۴۲۰۹۴۰

کارگزاری املاک بارثاوا

فلکه برق (میدان بسیج)
تلفن ثابت: ۰۹۱۵۷۱۵۰۷۶۱

کرمانی

آبکوه
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۷۲۵۶۱۴۸

مشاورین املاک پویا

صیاد شیرازی
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۸۹۲۹۴۷۷

نوین

الهیه
تلفن ثابت: ۳۵۲۱

پاسبان

عبدالمطلب
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۷۵۳۱۲۲۲

مصطفی مختاری

شهرک شهید رجایی
تلفن ثابت: ۳۳۷۱۸۱۵۸

املاک خسروی (کشت و صنعت سبز)

کلاهدوز
تلفن ثابت: ۰۹۰۲۱۲۴۰۱۵۹

مسکن معاد

صیاد شیرازی
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۱۴۳۲۰۰۰

صداقت

سیس‌آباد
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۲۶۵۳۷۶۱
صفحه ۱/۲